You are currently viewing A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ȘI SALARIAŢILOR BISERICEȘTI DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ȘI SALARIAŢILOR BISERICEȘTI DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

 

Marți, 23 ianuarie 2024, a avut loc, în Aula ”Sf. Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale din Târgoviște, Adunarea Generală a Asociației Casei de Ajutor Reciproc a clerului și salariaţilor bisericești din Eparhia noastră.

Întrunirea a fost prezidată, la început, de  Pr. dr. Ionuț Ghibanu, Vicar eparhial, din încredințarea Chiriarhului nostru, iar, în cea de a doua parte, de Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

Chiriarhul nostru a evocat, în cuvântul său, utilitatea deosebită a acestei instituții ecleziale pentru sprijinirea misiunii social-filantropice și misionare a Eparhiei noastre, prin intermediul promovării solidarității și a comuniunii, precum și pentru susținerea unor nevoi urgente și concrete ale membrilor ei. De altfel, solidaritatea, comuniunea și filantropia sunt cuvinte cheie ale misiunii ecleziale și valori importante ale civilizației creștine pe care Biserica le aprofundează în cadrul activității ei.

În cadrul întrunirii a fost prezentat, de către Președintele instituției, Pr. Nicolae Pană, Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2023, iar apoi, Raportul de gestiune privind activitatea financiar-contabilă, Raportul Comisiei de Cenzori, precum și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, documente ce au fost, apoi, aprobate prin vot de membrii Adunării Generale.

Cu acest prilej  s-au făcut propuneri pentru eficientizarea activității instituției și au fost aprobate obiectivele pentru anul 2024, totodată fiind stabilit cuantumul taxelor de înscriere, precum și cotizațiile lunare pentru noul an.

La final, au avut loc luări de cuvânt și dezbateri referitoare la activitatea, obiectivele și dinamizarea activității instituției.

Asociația Casa de Ajutor Reciproc a clerului și a salariaţilor bisericești din Arhiepiscopia Târgoviștei are în prezent 1.121 membri, iar în anul 2023 au fost acordate 117 împrumuturi, în sumă totală de 2.525.000 lei.

De menționat este și faptul că Asociația C.A.R a acordat, în anul 2023, 5 ajutoare de deces și un ajutor pentru caz social, în sumă totală de 17.595 lei.

Totodată, s-a menționat că excedentul înregistrat la 31 decembrie 2023, în valoare de 90.532 lei, a fost repartizat astfel: 11.973 lei la rezerve statutare, iar 78.559 lei la fondul social al membrilor, ca beneficii la sfârșitul anului, în procent de 2,65%.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI