You are currently viewing ADORMIREA MAICII DOMNULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – 2023

ADORMIREA MAICII DOMNULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – 2023

Cu prilejul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului, marți, 15 august 2023, numeroși credincioși au venit la Catedrala din Târgoviște pentru a participa la Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Cu acest prilej, Mitropolitul Nifon a hirotonit întru diacon pe tânărul George Marian Capalb, pe seama Parohiei Dărmănești I, Protoieria Târgoviște Sud. Acesta este absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște.

Înaltpreasfinția Sa a evidențiat, în cuvântul său, importantul și covârșitorul rol pe care Maica Domnului îl are în istoria mântuirii, fiindcă ea L-a născut pe Mântuitorul lumii și, de aceea, Dumnezeu nu a îngăduit ca trupul ei să cunoască stricăciunea. Adormirea Maicii Domnului este un eveniment glorios și plin de lumină dumnezeiască, ce mărturisește iubirea, milostivirea și atotputernicia Tatălui ceresc, dar și faptul că Sfânta Fecioară Maria este modelul desăvârșit de slujire, de fidelitate și de sfințenie.

Pentru că are în centrul ei biruința morții, faptul că Maica Domnului a fost înălțată cu trupul la cer, dar și pentru că mesajul ei este unul de transfigurare și de înnoire, sărbătoarea este numită și Paștile de vară și se bucură de o deosebită cinstire din partea întregii Creștinătăți.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI