You are currently viewing AU FOST ALESE NOILE ORGANISME EXECUTIVE ALE ASOCIAȚIEI CENTRUL DIACONAL „CASA CREȘTINĂ” DIN TÂRGOVIȘTE

AU FOST ALESE NOILE ORGANISME EXECUTIVE ALE ASOCIAȚIEI CENTRUL DIACONAL „CASA CREȘTINĂ” DIN TÂRGOVIȘTE

La Târgoviște, s-a desfășurat marți, 23 ianuarie 2024, în Aula „Sf. Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale, Adunarea Generală anuală a Asociației Centrul Diaconal „Casa Creștină”. Ea a fost prezidată, în prima parte, de Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar Eparhial și Președintele acestei instituții, ca delegat chiriarhal, iar, în cea de a doua parte, de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.
Înaltul Ierarh a felicitat conducerea instituției pentru rezultate obținute în anul 2023 și a evidențiat faptul că filantropia reprezintă un aspect important al misiunii Bisericii în lume, deoarece iubirea față de Dumnezeu se demonstrează și se mărturisește în mod practic, întotdeauna, prin iubirea față de aproapele. Mitropolitul Nifon a subliniat faptul că Biserica se implică în societate prin intermediul bogatei sale activități, contribuind la alinarea suferințelor semenilor noștri și la credibilizarea propovăduirii evanghelice. De asemenea, a precizat că Asociația sprijină misiunea social-filantropică din Arhiepiscopia Târgoviștei și reflectă profundul angajament al Bisericii de a împlini rolul său de „lumină a lumii” și de vestitor neînfricat al Evangheliei mântuirii.
În cadrul întrunirii solemne, Pr. Adrian Rada, Directorul executiv al instituției, a prezentat Raportul de activitate al instituției pe anul 2023, iar, apoi, împreună cu Pr. Vicepreședinte Alin Ștefan, a evocat intensa, dinamica și fructuoasa activitate a Asociației, dar și parteneriatele încheiate cu diferite instituții.
În continuarea lucrărilor a fost reînnoit mandatul Președintelui, al Vicepreședintelui și al Directorului executiv, apoi a fost propus un nou Consiliu Director al Asociației pentru mandatul 2024-2028, cu următoarea componență: Pr. Ionuț Ghibanu – Președinte, Pr. Alin Ștefan – Vicepreședinte, Pr. Adrian Rada – Director executiv, Pr. Leonte Sumedrea, Prof. Simona Maria Mihai, Dr. Mihaela Zahariuc Anghelescu, Dr. Sebastian Popescu, Dl Claudius Florea.
Au mai fost făcute și adoptate propuneri pentru modificarea Statutului Asociației, necesare pentru eficientizarea și extinderea activităților sociale.
Membrii Adunării Generale au primit câte un exemplar al Raportului anual de activitate pentru anul 2023, pregătit de conducerea Asociației, raport care evidențiază principalele direcții de dezvoltare a Asociației, precum și expunerea activităților sociale, bugetul instituției, testimoniale și mărturii ale beneficiarilor, parteneriate și colaborări instituționale. A fost prezentată, după aceea, situația financiară a instituției, de către Pr. dr. Ionuț Ghibanu, care a evidențiat depășirea excedentului prognozat, astfel încât în anul în curs se pot dezvolta noi proiecte și se pot aprofunda cele existente.
După prezentarea raportului cenzorului au fost alese organele executive ale Asociației pentru mandatul 2024-2028, s-au adoptat propunerile de modificare a Statutului acesteia pentru optimizarea activității sale și au fost discutate numeroase alte probleme administrative curente.
La finalul evenimentului au avut lor dezbateri cu privire la rodnica activitate a instituției și au fost făcute propuneri pentru dinamizarea proiectelor asumate pentru anul 2024
Dintre numeroasele activități ale Asociației, amintim: organizarea a 134 de ateliere de Artă și de Educație plastică; accesul gratuit pentru copii la cursuri de limba engleză și desen; derularea proiectului „Îmbracă un copil de Sfintele Paști” care a avut beneficiari 63 de copii care au primit haine noi, jucării, alimente și alte daruri din partea a 43 donatori individuali, în valoare de aproximativ 30.000 lei; derularea proiectului „Scrisoare către Moș Crăciun”, în cadrul căruia 120 de copii au primit daruri din partea a 75 de donatori individuali, în valoare de cca. 48.000 lei; participarea în calitate de partener în cadrul Proiectului CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională; participarea a 38 de persoane la 11 programe de formare profesională; organizare a 125 ședințe de consiliere cu persoane provenite din medii defavorizate, cu copii și cu părinți ai căror copii se află în risc crescut de abandon școlar; derularea parteneriatului cu o societate multinațională, în cadrul Programului Național de Evitare a Risipei Alimentare, prilej cu care au fost oferite 528 pachete cu alimente, în valoare de 472.054 lei, pentru familii defavorizate, beneficiari ai serviciilor sociale și copii cu HIV/SIDA și alte boli imunodependente. De asemenea, pentru ajutorarea unui caz medical complex a fost acordat un sprijin de 50.168 lei, pentru plata facturilor medicale.
Este notabil și faptul că în cadrul instituției funcționează, de 9 ani, Apartamentul social protejat „Sf. Ier. Nicolae” al Centrului Social Creștin, unde sunt oferite servicii sociale pentru 6 copii.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI