You are currently viewing DENIA PROHODULUI DOMNULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – 2022

DENIA PROHODULUI DOMNULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – 2022

În Vinerea Mare, în ziua de 22 aprilie 2022, la Catedrala din Târgoviște, numeroși credincioși, în special foarte mulți tineri, au luat parte la slujba Deniei Prohodului, care a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de un sobor de preoți și diaconi.

În cuvântul de învățătură, evidențiind simbolistica liturgică a Vinerii Mari, ce comemorează și actualizează punerea în mormânt a Domnului Iisus Hristos și pogorârea Sa la iad, Mitropolitul Nifon, a evocat semnificația soteriologică, eclesiologică și misionară a Sfintelor Pătimiri, arătând că pe Cruce, cel mai frumos și mai cunoscut simbol al nostru, al creștinilor, semn al frumuseții dumnezeiești, a fost întemeiată, în mod nevăzut, Biserica – Trupul Tainic al Domnului, care continuă lucrarea Sa mântuitoare până la sfârșitul veacurilor. Vinerea Mare ne descoperă, prin sublima dramă a jertfei Mântuitorului, taina Creștinătății, care constă în iubirea Sa desăvârșită, înnoitoare și răscumpărătoare pentru noi oamenii. De aceea, toate ideologiile, indiferent de natura lor, atunci când se situează contra vieții și a omului sunt mereu aruncate în ungherele cele mai întunecate ale istoriei de Cel ce este Viața lumii și a noastră.

Frumosul și plin de semnificații imn al Prohodului ne descoperă că numai în lumina Crucii descoperim tăria iubirii și sensul mântuitor a tot ceea ce Domnul a făcut pentru noi, fiindcă Jertfa Sa este fundamentul Bisericii și calea necesară spre Înviere, cel mai sfânt altar și semnul prin excelență care susține bucuria noastră pascală. El ne arată că, dincolo de orice încercare, efort și suferință, întotdeauna, transpare biruitoare iubirea lui Dumnezeu, ce ne sprijină și ne dăruiește și nouă puterea de a trece peste orice ne încearcă speranța și istoria.

La finalul sfintei slujbe, Înaltpreasfinția Sa a condus procesiunea de ocolire a sfântului locaș, ca simbol al punerii în mormânt a Trupului Domnului, conform tradiției noastre liturgice.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI