You are currently viewing DUMINICA VAMEȘULUI ȘI FARISEULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE

DUMINICA VAMEȘULUI ȘI FARISEULUI LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE

Cu prilejul Duminicii Vameșului și Fariseului, în ziua de 5 februarie 2023, mulți credincioși au luat parte la Sfânta Liturghie, săvârșită în Catedrala din Târgoviște, de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de un sobor de preoți și diaconi.
Înaltpreasfinția Sa a hirotonit întru diacon, pe seama Parohiei Runcu I, Protoieria Pucioasa, pe tânărul Emanuel Drăghici, absolvent al cursurilor de licență și de master din cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște.
În cuvântul său, Mitropolitul Nifon a explicat semnificația duhovnicească a perioadei Triodului, cu frumoasele reverberații teologice și poetice a cântărilor sale, ca timp de pregătire pentru Postul Învierii Domnului, dar și ca laudă adusă Preasfintei Treimi.
Înaltul Ierarh a aprofundat înțelesurile pastoral-misionare, teologice și spirituale ale Parabolei Vameșului și Fariseului, arătând efectele catastrofale ale mândriei, ca rădăcină a tuturor celorlalte păcate, ce urâțește frumusețea sufletului uman și ne răpește libertatea pe care ne-a oferit-o Tatăl ceresc, ca cel mai mare dar al vieții. Fariseul este modelul omului care distruge în societate și nu zidește nimic, pe când vameșul este simbolul aceluia care și-a cunoscut păcatele și a început opera de transformare a inimii și a conștiinței sale. De aceea, trebuie să urmăm calea cea dreaptă a smereniei, a acelei smerenii înțelepte, singura prin care ne putem apăra demnitatea cu autentice valori, pentru a realiza ceea ce este frumos, merituos și binecuvântat, evitând capcana mândriei. Astfel, nu vom distruge armonia și echilibrul spiritual al sufletului, dar și al comunității în care trăim, ci vom contribui la transformarea ei în bine, pe baza valorilor Evangheliei lui Hristos.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI