You are currently viewing ÎPS PĂRINTE MITROPOLIT NIFON A SFINȚIT BISERICA PAROHIEI ALBA DIN TÂRGOVIȘTE

ÎPS PĂRINTE MITROPOLIT NIFON A SFINȚIT BISERICA PAROHIEI ALBA DIN TÂRGOVIȘTE

Foarte mulți credincioși din fosta Cetate de Scaun munteană au participat duminică, 23 iunie 2024, cu prilejul sărbătorii Pogorârii Duhului Sfânt, la ceremonia de sfințire a bisericii Parohiei Alba din Târgoviște, cu hramurile “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” și “Sf. Trei Ierarhi”, după ample lucrări de reabilitare, restaurare și înfrumusețare.
Slujba de sfințire și Sfânta Liturghie au fost săvârșite de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, pe un podium special amenajat în apropierea bisericii, din sobor făcând parte: Părintele Vicar Eparhial, Părintele Secretar Eparhial, Părinți Consilieri de la Centrul Eparhial, Protopopul Protoieriei Târgoviște Sud, Părintele Prorector al Universității ”Valahia”, Părintele Decan al Facultății de Teologie și Științele Educației (care a și vorbit despre semnificația Cincizecimii), precum și alți preoți.
Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar eparhial, a citit „Actul de sfințire” al bisericii, apoi Pr. Marius Traian Stan, Protopop al Protoieriei Târgoviște Sud, a rostit cuvântul de bun venit adresat Părintelui Mitropolit, iar Pr. paroh Nicolae Pană a mulțumit Înaltului Ierarh, precum și tuturor celor implicați în reabilitarea bisericii.
Înaltpreasfinția Sa a exprimat, în cuvântul său, bucuria de a sfinți una dintre bisericile istorice, restaurată recent, din fosta Cetate de Scaun munteană, adică una dintre nestematele culturii, spiritualității și națiunii române, care datează din anul 1632 și care a fost ctitorită în timpul Voievodului Matei Basarab, cel care a creat cultură, a zidit numeroase biserici, a inițiat tipărirea de multă carte și a ajutat Ortodoxia în vremuri de restriște. Chiriarhul nostru a subliniat că fiecare sfințire de biserică este, de fapt, ”o adevărată Cincizecime”, o Pogorâre a Duhului Sfânt asupra locașului de cult și asupra comunității căruia acesta îi aparține. De asemenea, a arătat că această sărbătoare reprezintă o ”Cincizecime specială” la Târgoviște, pentru că toți preoții din fosta Cetate de Scaun munteană, alături de credincioșii lor, au venit la acest eveniment, mărturisind credința în Hristos, așa cum au făcut moșii și strămoșii noștri. Înaltul Ierarh a evidențiat că Biserica este ”graiul lui Dumnezeu” pentru a propovădui ceea ce este bine, minunat și drept în această lume, fiindcă spațiul sacru al bisericii este o întâlnire a cerului cu pământul, a veșniciei cu prezentul, dar și o mărturie de solidaritate și de comuniune a generațiilor care se succed în istorie. Astfel, sfințirea unei biserici este liantul de unitate spirituală și culturală pentru o comunitate și pentru întreaga națiune.
Înaltpreasfinția Sa a acordat rangul de „iconom stavrofor” Pr. Paroh Nicolae Pană și Pr. Florin Antoniu Dincă, dar și „Diploma mitropolitană de recunoștință” domnului Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnului Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște, domnului ing. Ion Folescu, domnului ec. Mihai Stoicescu și domnului pictor-restaurator Constantin Ichim.
Au fost prezenți, cu acest prilej, autorități naționale, județene și locale, dintre care menționăm: domnul Corneliu Ștefan, Președintele Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Daniel Cristian Stan, Primarul Municipiului Târgoviște, domnul deputat Radu Popa, domnul Antonel Jîjîie, Vicepreședinte al Consiliului Județean Dâmbovița, domnul Cătălin Rădulescu, Viceprimar al Municipiului Târgoviște, domnul Marian Tănase, Subprefectul județului Dâmbovița și domnul Conf. univ. dr. Corneliu Sălișteanu, Rectorul Universității ”Valahia” din Târgoviște.
Precizăm că biserica a fost restaurată între anii 2021-2024, la inițiativa Părintelui Mitropolit Nifon, prin străduința preotului paroh Nicolae Pană și a preotului Florin Antoniu Dincă, cu fonduri oferite de: Arhiepiscopia Târgoviștei, Secretariatul de Stat pentru Culte, Consiliul Județean Dâmbovița, Consiliul Local al Municipiului Târgoviște, precum și de alți donatori.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI