You are currently viewing LA TÂRGOVIȘTE A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI CENTRUL DIACONAL „CASA CREȘTINĂ”

LA TÂRGOVIȘTE A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ A ASOCIAȚIEI CENTRUL DIACONAL „CASA CREȘTINĂ”

Adunarea Generală anuală a Asociației Centrul Diaconal „Casa Creștină” s-a desfășurat marți, 17 ianuarie 2023, în Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale din Târgoviște, aceasta fiind prezidată, în prima parte, de Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar Eparhial și Președintele acestei instituții, ca delegat chiriarhal, iar, în cea de a doua parte, de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

În cuvântul său, Chiriarhul nostru a subliniat faptul că filantropia este un aspect fundamental al misiunii Bisericii în lume, o necesitate concretă existențială și un mijloc de promovare a principiilor de viață creștină, iar rodnica activitate a Asociației Centrul Diaconal „Casa Creștină” reprezintă o mărturie a aprofundării valorilor Evangheliei lui Hristos în contemporaneitate și o modalitate de a intensifica solidaritatea dintre oameni și de a propovădui prin fapte iubirea față de aproapele.

În cadrul ședinței, a fost prezentat Raportul de activitate pe anul 2022 de Pr. Adrian Rada, Directorul executiv al instituției și de Pr. Vicepreședinte Alin Ștefan, care au evocat cele mai importante proiecte și activități derulate în cadrul instituției. Dintre acestea, menționăm: realizarea a 104 ședințe de consiliere cu persoane provenite din medii defavorizate și cu persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, având ca finalitate înscrierea persoanelor la cursuri de formare și cu părinți ai căror copii se află în risc crescut de abandon școlar, precum și efectuarea a 96 anchete sociale pentru familii aflate în situații de risc, în vederea obținerii ajutorului financiar necesar achiziționării tratamentului medicamentos pentru persoane din familie care suferă de boli grave.

A fost derulat proiectul „Îmbracă un copil de Sfintele Paști”, în urma căruia 50 de copii au primit haine noi, jucării, alimente și alte daruri, urmare a unei campanii de strângere de fonduri, pe Facebook, în valoare de peste 20.000 lei, iar, în apropierea sărbătorii Nașterii Domnului a fost inițiat Proiectul „Scrisoare către Moș Crăciun”, în cadrul căruia au fost oferite daruri pentru 71 de copii, în valoare de peste 30.000 lei. Au fost desfășurate mai multe tipuri de activități educative și recreative pentru copii, precum: cursuri, ateliere, tabere, excursii, drumeții și alte activități pentru ocuparea timpului liber, fiind încurajate inițiativele de dezvoltare personală și pentru o viață independentă.

În cadrul  instituției funcționează, de 9 ani, Apartamentul social protejat „Sf. Ier. Nicolae” al Centrului Social Creștin, unde sunt oferite servicii sociale pentru 6 copii, ce a fost complet reabilitat anul trecut, în cadrul unui proiect în parteneriat cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale. A fost menționat și cazul unui beneficiar al instituției care este în prezent doctorand al Universității din București. În cadrul parteneriatului cu Facultatea de Teologie din cadrul Universității „Valahia” din Târgoviște – Departamentul „Științele educației” este sprijinită activitatea educativă a copiilor, iar 10 studente participă în mod voluntar la activități educaționale, în cadrul practicii pedagogice.

De asemenea, a fost prezentat faptul că Asociația este inclusă în cadrul Proiectului „CRESC – Capacitate, Responsabilitate, Eficiență, Sustenabilitate și Calitate prin dezvoltare organizațională”, cu o durata de 24 luni (1 octombrie 2021 – 30 septembrie 2023), derulat de  Federația Filantropia a Patriarhiei Române în parteneriat cu Asociația Alternative Sociale, Iași, România și CBNRM Networking, Norvegia. În cadrul acestei participări se are în vedere dezvoltarea capacității de a avea un impact mai puternic în comunitatea locală.

Pr. Ionuț Ghibanu a prezentat, după aceea, situația financiară a Asociației, evidențiind realizarea excedentului prognozat, util derulării unor viitoare proiecte, iar, după aceea, a fost prezentat raportul cenzorului care a certificat toate datele financiar contabile.

Pr. Alin Ștefan a prezentat parteneriatele și contractele de colaborare ale instituției, dintre care amintim: Universitatea „Valahia” din Târgoviște, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Dâmbovița, Direcția de Asistență Socială a Primăriei Târgoviște, Societatea Națională de Cruce Roșie, filiala Dâmbovița, Asociația Centrul Socio-Cultural „Communio” din Târgoviște, Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur”, Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, Colegiul Național „Ienăchiță Văcărescu”, Colegiul Economic „Ion Ghica”, Școala  „Ioan Al. Brătescu-Voinești” și cele cinci protoierii ale Eparhiei noastre.

Au fost abordate și probleme administrative curente și propuneri legate de optimizarea activității asociației în anul 2023.

La finalul ședinței de bilanț au avut loc luări de cuvânt și au fost discutate unele probleme administrative legate de buna funcționare a instituției.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI