You are currently viewing LA TÂRGOVIȘTE A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ȘI SALARIAŢILOR BISERICEȘTI   

LA TÂRGOVIȘTE A AVUT LOC ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ȘI SALARIAŢILOR BISERICEȘTI  

În Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale din Târgoviște a avut loc marți, 17 ianuarie 2023, Adunarea Generală a Casei de ajutor reciproc a clerului și salariaţilor bisericești din Arhiepiscopia Târgoviștei, în cadrul căreia a fost prezentată Darea de seamă pe anul 2022.

Ședința de bilanț s-a desfășurat, mai întâi, sub președinția Pr. dr. Ionuț Ghibanu, Vicar eparhial, din încredințarea Chiriarhului nostru, iar, apoi, sub președinția Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon.

Înaltul Ierarh a apreciat, în cuvântul său, utilitatea deosebită a acestei instituții, evocând necesitatea solidarității și a într-ajutorării în cadrul comunității noastre locale, pentru depășirea provocărilor ce încearcă adesea speranța noastră, dar și ca modalitate de credibilizare a propovăduirii evanghelice și mărturie a comuniunii creștine. Prin susținerea unor nevoi urgente ale membrilor săi, instituția sprijină misiunea filantropică a Eparhiei noastre și oferă un model concret de iubire a semenilor, ce poate fi urmat și de alte instituții.

În cadrul întrunirii, a fost prezentat Raportul Consiliului Director privind activitatea desfășurată în anul 2022, de către Pr. Nicolae Pană, Președintele instituției, iar, apoi, Raportul de gestiune privind activitatea financiar-contabilă, Raportul Comisiei de Cenzori și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023. Conform prevederilor statutare, toate aceste rapoarte, împreună cu proiectul de buget pe anul 2023 au fost supuse la vot, fiind aprobate.

Au fost luate hotărâri cu privire la îmbunătățirea activității curente a instituției, fiind aprobate obiectivele pentru anul 2023 și a fost stabilit cuantumul taxelor de înscriere, precum și cotizațiile lunare pentru anul în curs.

La finalul ședinței au fost dezbătute unele probleme referitoare la obiectivele asumate pentru anul în curs, făcându-se propuneri pentru optima lor realizare.

Reamintim că această instituție eclezială, Casa de ajutor reciproc a clerului și a salariaţilor bisericești din Arhiepiscopia Târgoviștei, are 1.137 membri.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI