You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA ZILEI CULTURII NAŢIONALE  2023

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON CU OCAZIA ZILEI CULTURII NAŢIONALE 2023

Sărbătorirea Zilei Culturii Naționale reprezintă, de fiecare dată, un binecuvântat prilej de a reafirma rolul deosebit pe care Biserica Ortodoxă îl are în ctitorirea spiritualității neamului românesc, precum și importanța pe care o are cultura pentru viața și pentru credința noastră.

Întruparea Logosului și apariția Bisericii au dus la o transformare fundamentală a paradigmei noastre de civilizație, susținând dezvoltarea fără precedent a culturii și în special a culturii scrise, ceea ce a deschis calea spre apariția, mai târziu, a tiparului și a internetului, cu uimitoarea utilizare a tehnologiei informației din zilele noastre.

Cultura cuprinde tezaurul de spiritualitate al omenirii, născut sub razele luminoase ale credinței, ca mijloc de a-L slăvi pe Dumnezeu și de a concentra experiența și înțelepciunea veacurilor, pentru a fi de folos, mereu, propriei vocații și noilor generații.

În spațiul românesc și, în general, pe întreg mapamondul creștin, operele culturale, ca de altfel educația și știința au apărut prin strădania credincioșilor, clerici sau mireni, cu susținerea Bisericii, ca expresie a înțelepciunii și a frumuseții sufletului uman.

Aici, la Târgoviște, istoria ne descoperă cea mai fidelă frescă a efervescenței credinței pe plan cultural, oferindu-ne nenumărate ocazii de a-I mulțumi, cu deosebită recunoștință Bunului Dumnezeu, pentru darurile de înțelepciune, știință, educație și cultură pe care ni le-a oferit de-a lungul timpului. Fie că ne referim la Sf. Voievod Neagoe Basarab, la Schola graeca et latina, ori la capodoperele macariene, ne vine de fiecare dată în minte un gând de mulțumire către Cel care a inspirat toate aceste momente de măreție culturală.

De altfel, nu întâmplător, celebrăm Ziua Culturii Naționale pe 15 ianuarie, odată cu aniversarea zilei de naștere a poetului, publicistului, omului de cultură și fiu al Bisericii noastre strămoșești, Mihai Eminescu, pentru că el este cel care a manifestat deplin, autentic și intens profunzimea sufletului românesc, constituindu-se în cea mai frumoasă expresie a ethosului nostru național.

Cultura reprezintă și astăzi ca și ieri, comoara civilizației și a credinței noastre și, în pofida nemaipomenitului avans tehnologic, chiar dacă avem posibilitatea lecturilor pe suport electronic și a comunicării prin intermediul rețelelor de socializare, totuși, cartea tipărită rămâne cel mai important vehicul cultural al lumii noastre. De aceea, avem datoria de a o promova și de a îndemna la a citi cât mai mult, mai cu seamă pe reprezentanții tinerelor generații, în același timp, bucurându-ne de avantajele digitalizării și, de ceea ce, mereu, ne aduce progresul tehnologic!

Încă o dată doresc să apreciez buna colaborare a Arhiepiscopiei Târgoviștei cu Biblioteca Județeană Ion Heliade Rădulescu din Târgoviște și să binecuvintez pe toți cei preocupați de a descoperi frumusețea credinței prin intermediul culturii, rugând pe Tatăl ceresc să vă dăruiască sănătate, pace și ajutor în toate cele bune!

 

 

† NIFON,

 

ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT