You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL CELEI DE A XII-A EDIȚII A MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ, DESFĂȘURAT SUB GENERICUL EGALITATE, ECHITATE ȘI SPRIJIN – DIN PRIMA SECUNDĂ ȘI ÎNTREAGA VIAȚĂ  (Târgoviște, 26 martie 2022)

MESAJUL ÎNALTPREASFINȚITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ȘI MITROPOLIT NIFON CU PRILEJUL CELEI DE A XII-A EDIȚII A MARȘULUI PENTRU VIAȚĂ, DESFĂȘURAT SUB GENERICUL EGALITATE, ECHITATE ȘI SPRIJIN – DIN PRIMA SECUNDĂ ȘI ÎNTREAGA VIAȚĂ (Târgoviște, 26 martie 2022)

Darul sacru al vieții, care ne-a fost oferit de Creator din iubirea Sa, reprezintă bunul cel mai de preț pentru fiecare dintre noi și, de aceea, avem datoria de a-l proteja, de a-l susține și de a-l promova.

Dumnezeu este izvorul, susținătorul și Cel ce desăvârșește viața noastră, iar tot ceea ce facem pentru protejarea vieții umane reprezintă o laudă adusă Lui, dar și un mijloc de a susține solidaritatea și comuniunea dintre oameni.

Viața umană începe încă de la concepție, iar orice practică împotriva vieții constituie un act criminal, un păcat grav care agresează pacea și liniștea creației lui Dumnezeu. Sub niciun pretext, nimeni, niciodată nu poate justifica avortul sau orice practică ce îl susține, deoarece tot ceea este contra vieții, este contra lui Dumnezeu și contra omului. Ființele umane încă nenăscute au dreptul la viață, drept care decurge nu din voința omului, ci din cea a Creatorului!

Cu acest prilej al celebrării vieții și al dreptului la viață, avem datoria de a reflecta asupra egalității de șanse a femeilor însărcinate, aflate în diferite situații dificile, și asupra egalității de șanse a copiilor nenăscuți ai acestora. De asemenea, afirmând valoarea incomensurabilă a vieții umane, trebuie să ne opunem ferm traficului de persoane umane, mai cu seamă femei, și să facem tot ceea ce este posibil pentru eradicarea acestui nefast fenomen.

Prin intermediul acestei inițiative civice – Marșul pentru Viață – dorim să conștientizăm pe toți fiii și fiicele noastre din cadrul comunității locale cu privire la importanța sprijinirii vieții umane, dar și a eliminării tuturor aspectelor negative care impietează asupra acestui magnific dar dumnezeiesc.

Mama și copilul trebuie să reprezinte o prioritate nu doar pentru misiunea pastorală a Bisericii noastre, dar și pentru autoritățile de toate categoriile, familie, școală și pentru toți cei responsabili și interesați de mai binele nostru, al tuturor.

În aceste momente în care spinii urii și ai neînțelegerii întrețin aproape de noi războiul, afirmăm cu tărie necesitatea păcii și a bunei înțelegeri între oameni. Avem nevoie de pace și de bună înțelegere, căci ele sunt daruri ale lui Dumnezeu și valori ale Evangheliei lui Hristos și respingem în mod clar războiul. În acest context, apreciez în mod deosebit pe toți cei care susțin nevoile numeroșilor refugiați care caută scăpare și sprijin la noi în țară, oferind bani și bunuri materiale. Să le răsplătească din belșug Bunul Dumnezeu această frumoasă frățietate!

Tuturor celor care vă manifestați astăzi pentru viață, vă mulțumesc pentru buna mărturie creștină și civică pe care o oferiți și invoc binecuvântarea Atotmilostivului Dumnezeu peste voi toți!

† N I F O N,

Arhiepiscop și Mitropolit