You are currently viewing MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON -EXARH PATRIARHAL PENTRU RELAȚIILE PATRIARHIEI ROMÂNE CU INSTITUȚIILE CREȘTINE INTERNAȚIONALE ȘI CU INSTITUȚIILE EUROPENE CU OCAZIA ZILEI DE 9 MAI 2022

MESAJUL ÎNALTPREASFINŢITULUI PĂRINTE ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT NIFON -EXARH PATRIARHAL PENTRU RELAȚIILE PATRIARHIEI ROMÂNE CU INSTITUȚIILE CREȘTINE INTERNAȚIONALE ȘI CU INSTITUȚIILE EUROPENE CU OCAZIA ZILEI DE 9 MAI 2022

Hristos a înviat!

 

Europeni și români prin trecut, prezent, civilizație, spiritualitate și aspirații, celebrăm, de fiecare dată ziua de 9 mai, cu recunoștință către Bunul Dumnezeu, pentru darurile pe care le-a revărsat, din belșug, asupra țării noastre și pentru deosebitul ajutor pe care ni L-a oferit în momentele de cumpănă ale istoriei noastre.

Cu deosebită bucurie, aniversăm astăzi Ziua Independenţei de Stat a României, moment istoric care celebrează proclamarea independenței noastre, marcând astfel ieșirea de sub dominația Imperiului otoman, în anul 1877, act fondator ce a pus bazele uimitoarei dezvoltări economice și culturale de mai târziu și a încununat lupta de veacuri a neamului nostru, prin iluștrii și curajoșii săi voievozi, precum: Mihai Viteazul, Ștefan cel Mare și Sfânt, ori Iancu de Hunedoara.

9 mai celebrează, apoi, capitularea Germaniei naziste, în anul 1945, eveniment ce a creat cadrul necesar pentru realizarea Europei unite de astăzi, inaugurând un lung timp de pace pe continentul nostru.

De asemenea, 9 mai reprezintă și Ziua Europei, aducându-ne aminte de acele intențiile fondatoare pentru Europa națiunilor, mai precis, atunci când în anul 1950, reprezentanți francezi, italieni și germani s-au pus de acord cu privire la principiile și valorile fundamentale ale viitoarei construcții europene, dintre care cele mai de seamă sunt colaborarea și solidaritatea dintre state și națiuni.

Visul unității europene a fost clădit treptat, având ca fundament Europa christiana– visul și realitatea istorică ce au animat străduința tuturor celor care au contribuit la realizarea acestui nobil ideal de unitate.

Ortodoxia reprezintă, astăzi, credința unei părți importante a Uniunii Europene, dar și o speranță de înnoire și de aprofundare pentru prezentul și viitorul continentului nostru. De altfel, nu trebuie să uităm niciodată că Europa este produsul istoric al civilizației creștine, iar principiile Evangheliei lui Hristos constituie piatra ei fundamentală.

Dorindu-vă ani mulți, pace și sănătate, invoc asupra tuturor celor de față binecuvântarea Mult milostivului Dumnezeu!

Să dăruiască continentului și lumii noastre, Cel ce este izvorul întregului bine, pace din belșug!

 

Cu binecuvântări,

 

 

† N I F O N

 

 

Arhiepiscop şi Mitropolit