You are currently viewing MOMENT DE BILANȚ ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI – ACȚIUNI SOCIAL-FILANTROPICE DE PESTE  4.500.000 LEI 

MOMENT DE BILANȚ ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI – ACȚIUNI SOCIAL-FILANTROPICE DE PESTE  4.500.000 LEI 

La Târgoviște, s-au desfășurat, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, joi, 19 ianuarie 2023, lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale.

Dimineață, a avut loc în „Sala de festivități a Sediului Administrativ din cadrul Centrului eparhial ședința de bilanț a Consiliului Eparhial, în cadrul căreia au fost prezentate rapoartele anuale ale Sectoarelor de activitate ale Arhiepiscopiei Târgoviștei.

A urmat slujba de Te Deum în Paraclisul mitropolitan Kretzulescu, la care au luat parte atât membrii Consiliului Eparhial, cât și cei ai Adunării Eparhiale, precum și invitații, dintre care menționăm pe părinții protopopi și secretari de la Protoierii, conducerea Facultății de Teologie și Științele Educației, Inspectorul Școlar pentru Religie, directorul Seminarului Teologic Sfântul Ioan Gură de Aur din Târgoviște, președintele Consistoriului Eparhial, președintele CAR cler și salariați din Arhiepiscopia Târgoviștei, precum și stareți și starețe de la mănăstirile din Eparhie. După aceea a avut loc, în Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale, prima ședință de bilanț a noii Adunări Eparhiale, din mandatul 2022-2026.

În cuvântul său, Părintele Mitropolit Nifon a evidențiat cele mai importante repere din activitatea Arhiepiscopiei Târgoviștei, accentuând „intensificarea ajutorării aproapelui aflat în nevoi și suferință, acum, când crizele sociale și economice afectează pe mulți semeni de-ai noștri, mai ales din cauza războiului de la granițele țării noastre. Înaltul Ierarh a evocat și urgența promovării valorilor Evangheliei lui Hristos în contemporaneitate, mai cu seamă în această epocă în care numeroase ideologii de factură progresistă încearcă existența și credința noastră. Biserica a fost mereu în mijlocul crizelor ajutând oamenii, împărtășind speranță și contribuind la zidirea încrederii în Bunul Dumnezeu. La Târgoviște, misiunea pastorală a Bisericii a avut în vedere aprofundarea și continuarea bogatei moșteniri a glorioasei istorii voievodale din vechea Cetate de Scaun munteană, în fidelitate față de viața și de tradiția Bisericii și a neamului nostru.

Din rapoartele prezentate în cadrul Adunării Eparhiale, evidențiem:

1. În cadrul activității social-filantropice, au fost ajutate 128.568 de persoane aflate în nevoi și suferință, cu bani și produse în valoare de peste 4.589.819 lei.

Astfel, menționăm că 15 persoane au beneficiat de sprijin medical de urgență în valoare de 285.657 lei, 183 de persoane aflate în diverse situații dificile au fost susținute cu suma de 94.635 lei, au fost oferite 12.689 pachete cu alimente, îmbrăcăminte și alte bunuri pentru 7.240 persoane, precum și ajutorarea a 4.712 refugiați din Ucraina, cu produse în valoare de 379.610 lei.

În cadrul Cantinei „Sf. Ap. Petru și Pavel” a Arhiepiscopiei Târgoviștei, pe tot parcursul anului, au fost oferite 38.000 de porții de mâncare, în valoare totală de 300.000 lei, pentru cele 130 de persoane care beneficiază zilnic de masa de prânz.

În cadrul campaniei „Donează sânge, salvează o viață! ”, 588 de persoane, clerici și mireni, au donat 230 de litri de sânge.

Cu sprijinul parohiilor, au fost oferite articole de îmbrăcăminte, produse igienico-sanitare și alimente pentru 33 de instituții sociale din județul Dâmbovița.

În cadrul Apartamentul Social protejat „Sf. Ier. Nicolae” al Centrului Social Creștin s-a continuat îngrijirea celor 6 copii, totodată reabilitându-se complet întregul spațiu.

2. În ceea ce privește activitatea culturală, deosebit de utilă misiunii pastorale ecleziale, a fost tipărirea volumelor: „Sfântul Ierarh Nifon – primul sfânt canonizat în spațiul românesc”, „Matei Basarab – ctitor de biserici, sprijinitor al tiparului și promotor al celei mai naționale epoci din istorie și Credință și cultură la Târgoviște în timpul Voievodului Petru Cercel, a broșurilor misionare, intitulate: Rugăciunea în tradiția Bisericii Ortodoxe” și „Sfințenia – scopul vieții creștine”, precum și a Almanahului Bisericesc și a calendarelor creștin-ortodoxe.

 

3.Din punct de vedere mediatic, amintim difuzarea a 376 știri și a celor 45 de mesaje chiriarhale cu diferite prilejuri, publicate pe site-ul eparhial www.arhiepiscopiatargovistei.ro, pe pagina oficială de facebook, sau în presa locală, națională și internațională.

 

4.Din perspectivă educațională, reținem că, în școlile din județul Dâmbovița își desfășoară activitatea 158 de profesori de Religie, dintre care 123 mireni și 35 de clerici, Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște are 351 elevi, iar Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște are 344 de studenți și 136 de masteranzi. De asemenea, menționăm că au fost acordate 20 de burse de excelență „Sf. Ier. Nifon” pentru elevii și studenții merituoși și au fost organizate tabere la Mănăstirea Peștera pentru olimpicii județului nostru.

 

5.Din perspectivă administrativ-bisericească menționăm că în Eparhia noastră funcționează 360 unități de cult, la care slujesc 466 de preoți și diaconi, iar în mânăstiri viețuiesc 107 monahi și monahii. De asemenea, există 357 de cimitire aflate în administrarea parohiilor, 13 biserici noi se află în construcție și la 37 de lăcașe de cult și alte edificii se derulează proiecte de restaurare, dintre care la 19 există șantiere de pictură.

În anul 2022 au fost târnosite bisericile cu hramul „Sf. M. Mc. Gheorghe și Nașterea Maicii Domnului– Mănăstirea VIFORÂTA, „Sf. Împărați Constantin și Elena” și „Sf. Martiri Brâncoveni”, din satul Crovu, Comuna Odobești, Protoieria Titu, „Sf. Ioan Gură de Aur” și „Sf. Mare Mucenic Gheorghe”  din Municipiul Târgoviște, Protoieria Târgoviște Nord și „Sf. Împărați Constantin și Elena” și „Acoperământul Maicii Domnului”, din orașul Fieni, cartierul Berivoiești, Protoieria Pucioasa.

Pentru a aprecia întreaga activitate a Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nifon dar și a preoților din Arhiepiscopia Târgoviștei, în cadrul ședinței festive a Consiliului Județean Dâmbovița desfășurată sâmbătă, 4 iunie 2022, cu prilejul manifestărilor dedicate Zilelor Județului Dâmbovița, la împlinirea a 510 ani de atestare documentară, la Palatul brâncovenesc de la Potlogi, Ierarhul nostru a primit primul titlu de „Cetățean de onoare al județului Dâmbovița”.

Menționăm că Adunarea Eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale Arhiepiscopiei noastre iar membrii acesteia sunt 10 clerici şi 20 de mireni, care au fost aleși în anul 2022, pentru un mandat de 4 ani.

 

 BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI