You are currently viewing SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – MILOSTENIA- CALE SPRE APROFUNDAREA ASEMĂNĂRII CU DUMNEZEU

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA CATEDRALA DIN TÂRGOVIȘTE – MILOSTENIA- CALE SPRE APROFUNDAREA ASEMĂNĂRII CU DUMNEZEU

În cea de a XXX-a duminică după Rusalii, în ziua de 26 noiembrie 2023, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala din Târgoviște, în prezența a numeroși credincioși.

Înaltul Ierarh a fost însoțit de un sobor de preoți și de diaconi, din care au făcut parte Pr. prof. univ. dr. Marian Vîlciu, Decanul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității ”Valahia” din Târgoviște și Pr. prof. univ. dr. Florea Ștefan, Prodecanul aceleiași instituții.

Cu această ocazie, în cadrul sfintei slujbe, a fost hirotonit întru preot, tânărul diacon Andrei Popescu, pe seama Parohiei Dragodana, Protoieria Găești. Acesta este absolvent al cursurilor de licență și master din cadrul Facultății de Teologie din Târgoviște.

În cuvântul său, Mitropolitul Nifon a aprofundat reverberațiile teologice, spirituale și misionare ale pericopei evanghelice referitoare la dialogul dintre Mântuitorul și tânărul bogat, minunată, frumoasă și dumnezeiască lecție de înțelepciune pentru toate timpurile. Acest dialog este așa de impresionant, bogat, profund și plin de semnificații deosebite, fiindcă ne arată că Dumnezeu nu forțează niciodată libertatea omului, ci-l lasă să hotărască prin propria sa voință. Domnul cheamă, dar nu forțează, propune, dar nu hotărăște fără om, fascinează cu prezența și învățăturile Lui, dar nu fanatizează. Mesajul acestei pericope evanghelice se referă la faptul că bogăția și sărăcia nu sunt rele în sine, ci numai felul în care oamenii se raportează la ele. Bogăția poate reprezenta un motiv de a conferi valori veșnice prin milostivire, generozitate și ajutorare, deoarece, atunci când ai mai mult decât îți trebuie, nu ai de ce să sfidezi nevoile celor lipsiți și să nu-i ajuți! Tânărul bogat simte nevoia de a fi în comuniune cu Dumnezeu și dorește să trăiască în iubire spre viața veșnică, dorind să facă din bogățiile lui adevărate ocazii de împărtășire a valorilor spirituale prin intermediul înțelepciunii și al generozității.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI