You are currently viewing SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA MÂNĂSTIREA VIFORÂTA CU PRILEJUL SĂRBĂTORII BUNEI VESTIRI

SLUJIRE ARHIEREASCĂ LA MÂNĂSTIREA VIFORÂTA CU PRILEJUL SĂRBĂTORII BUNEI VESTIRI

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, însoțit de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte Părintele Vicar Eparhial și Pr. Prof. univ. dr. Florea Ștefan, Prodecanul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității ”Valahia” din Târgoviște, a săvârșit Sfânta Liturghie, în ziua de 25 martie 2024, cu prilejul sărbătorii Bunei Vestiri, la Mânăstirea Viforâta, de lângă Târgoviște.

În cadrul sfintei slujbe, la care au luat parte numeroși credincioși, din Viforâta și din localitățile învecinate, a fost hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Poroinica II, Protoieria Găești, tânărul diacon Ionuț Alexandru, absolvent al Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității ”Valahia” din Târgoviște.

La slujbă au luat parte: domnul Ion Viorel Polexe, Împuternicit Șef al Inspectoratului Județean de Poliție Dâmbovița, împreună cu numeroși polițiști, având în vedere că 25 martie este și Ziua Poliției Române, domnul Vlăduț Nicolae, Primarul Comunei Aninoasa și doamna Silviana Ecaterina Marin, manager interimar al Spitalului Județean de Urgență din Târgoviște.

În cuvântul său, Mitropolitul Nifon a evocat importanța sărbătorii Bunei Vestiri în istoria mântuirii, ca moment al Întrupării, arătând că ea mai este numită și ”Cincizecimea Maicii Domnului”, fiindcă Duhul Sfânt S-a pogorât peste Fecioara Maria, din voința Tatălui, pentru a zămisli pe Mântuitorul lumii. Astfel, întreaga Sfântă Treime S-a arătat și S-a descoperit cu prilejul acestui eveniment crucial pentru întreaga creație. La Buna Vestire, veșnicia S-a coborât și S-a sălășluit în vremelnicie, dar sesizăm și excepția fascinantă a unei feciorelnice maternități care ne arată frumusețea și măreția tainei mântuirii noastre. Sfânta Fecioară Maria ne-a dăruit cel mai strălucit exemplu, de remarcabilă smerenie și deplină ascultare, dar și de restaurare a libertății umane, prin acceptul pe care l-a oferit propunerii de a colabora cu Creatorul la mântuirea lumii, prin nașterea Fiului lui Dumnezeu Întrupat. Buna Vestire este sărbătoarea vieții prin excelență, a mântuirii și a libertății, ce ne îndeamnă și pe noi astăzi să fim mărturisitori și apărători ai darului sacru al existenței.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVȘTEI