NIFON, ARHIEPISCOP ŞI MITROPOLIT

Născut la data 5 ianuarie 1944, Comuna Creţeşti – Vidra, judeţul Giurgiu

 

FORMARE EDUCAŢIONALĂ

• Seminarul Teologic din Bucureşti, 1959-1964 (studii seminariale).
• Institutul Teologic de grad universitar din Bucureşti, 1964-1968 (studii universitare).
• King’s College din cadrul Universităţii din Londra, 1971-1974 (studii post-universitare de doctorat).
• Colegiul Anglican din Ierusalim, Israel, 1972 (studii post-universitare).
• Universitatea din Geneva-Elveţia,1977-1978 (studii post-universitare).
• Universitatea catolică „St. Paul” din Ottawa, Canada 1981 (studii post-universitare).
• Universitatea din Oradea, 1994 (doctorat).

 

HIROTONII ŞI HIROTESII

• 8 mai 1980 tundere în monahism şi închinoviere la Mănăstirea Cernica,
• 15 mai 1980, hirotonie întru ieromonah,
• 16 iulie 1980 a primit rangul de arhimandrit şi îmbisericirea la Mănăstirea Antim din Bucureşti,
• 24 noiembrie 1985 este hirotonit arhiereu, ca episcop-vicar patriarhal, cu titlul de „Ploieşteanul”,
• 1985-1993, secretar al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române,
• 11 ianuarie 1994, ales de către Colegiul Electoral Bisericesc, ca episcop titular al nou înfiinţatei Episcopii a Sloboziei şi Călăraşilor,
• 26 decembrie 1999 este întronizat Arhiepiscop al Târgoviştei,
• 7 martie 2008, Sfântul Sinod al B.O.R. îi acordă titlul de mitropolit ad personam, conferit public la 10 iulie 2008, la Târgovişte, de către Preafericitul Părinte DANIEL, Patriarhul României.

 

ACTIVITATE ACADEMICĂ

1. Conferenţiar universitar, Facultatea de Teologie şi Litere a Universităţii„Valahia” din Târgovişte, 2000-2003;
2. Profesor universitar, Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 2003-2015;
3. Membru în Comisii pentru susţinerea tezelor de doctorat la universităţi din ţară;
4. Preşedinte al Comisiilor pentru titularizarea cadrelor didactice de la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte;
5. Preşedinte al Comisiilor de licenţă şi masterat la Facultatea de Teologie din cadrul Universităţii „Valahia” din Târgovişte;
6. Membru al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România;
7. Iniţiator şi coordonator al Proiectului ştiinţific editorial Macarie, ce a vizat retipărirea în ediţii jubiliare, alături de câte un volum de studii a capodoperelor macariene, împreună cu Biblioteca Academiei Române 2008-2011;
8. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de realizare a Proiectului intitulat „Domnitorii şi ierarhii Ţării Româneşti – ctitorii şi morminte” din Arhiepiscopia Târgoviştei, 2009;
9. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de tipărire a argumentelor pentru canonizarea Voievodului Neagoe Basarab, 2009;
10. Preşedinte al Comisiei ştiinţifice de tipărire a argumentelor pentru canonizarea Voievodului Mihai Viteazul, 2011;
11. Responsabil al proiectului de traducere şi tipărire în limba română a documentelor Consiliului Mondial al Bisericilor (C.M.B.), grant de cercetare comun Arhiepiscopiei Târgoviştei şi Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte, acordat de C.M.B.;
12. Membru al comitetului redacţional al International Review of Mission-Geneva, 2012;
13. Profesor honorificus al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 2012;
14. Doctor honoris causa al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 2013;
15. Premiul de excelenţă pentru întreaga activitate academică, timp de 15 ani, acordat de către de către Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte, 2015;

16. Reprezentant al Patriarhiei Române în cadrul Comisiei Interortodoxe Speciale pentru pregătirea Sfântului și Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, eveniment istoric, care a avut loc în insula Creta-Grecia, în iunie 2016;

17. Premiul Opera Omnia, din partea Universității Valahia din Târgoviște, 2019.

 

Cărţi publicate şi lucrări editate:

– „Ortodoxie şi Ecumenism” (Bucureşti, 2000);
– „Profetul Miheia: Introducere, traducere şi comentariu” (Bucureşti, 2000);
– „Politica Religioasă a lui Mihai Viteazul”, editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2001;
– „Misiune şi Viaţă” (Bucureşti, 2002);
– „Misiologie Creştină” (Bucureşti, 2002, 2005);

– „Misiune, Pastorație și Slujire Ecumenică” (Târgoviște, 2009);
– „Teologie, cultură şi dialog inter-religios în misiunea Bisericii” (Târgovişte, 2014);
– „Almanahul Episcopiei Sloboziei şi Călăraşilor”, pe anii: 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, şi 2000;
– „Almanahul Arhiepiscopiei Târgoviştei”, pe anii: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

 

A coordonat editarea şi tipărirea următoarelor volume:

1. Monografiile: Mănăstirii Dealu, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2004, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018, Mănăstirii Peştera, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001,ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2011; Mănăstirii Stelea, Editura Asa, Bucureşti, 2003, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017; Muzeului Arhiepiscopal, Editura Asa, Bucureşti, 2004; Mănăstirii Nucet, Editura Asa, Bucureşti, 2004; Catedralei Arhiepiscopale, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2003, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2010; Bisericii Paraclis-Arhiepiscopal Kretzulescu, Editura Asa, Bucureşti, 2005; Mănăstirii Viforâta, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2005, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2006;
2. „Carte de Rugăciuni”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2001, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012; ed. a IV-a, Editura Asa, Bucureşti, 2014;
3. „Prohodul Domnului şi al Maicii Domnului”, ed I., Editura Asa, Bucureşti, 2000, ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2002, ed. a III-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a IV-a, Editura Asa, Bucureşti, 2012;
4. Volumul Simpozionului intitulat „Darul sacru al vieţii şi conştientizarea responsabilităţii umane pentru acesta”, Editura Valahia University Press, Târgovişte, 2007;
5. „Liturghierul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2008;
6. Volumul Simpozionului Internaţional intitulat „Istorie, spiritualitate şi cultură, la Târgovişte, în prima jumătate a secolului al XVI-lea, cu relevantă pentru misiunea Bisericii azi”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2008;
7. „Viaţa şi Acatistul Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti”, ed. I, Editura Asa, Bucureşti, 2008; ed. a II-a, Editura Asa, Bucureşti, 2009, ed. a III-a, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2013;
8. „Neagoe Basarab, Domnitorul Ţării Româneşti (1512-1521) – argumente pentru canonizare”, Editura Asa, Bucureşti, 2008;
9. Albumul „Biserici şi mânăstiri reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviştei”, Editura Asa, Bucureşti, 2008;
10. Albumul „Semne ale prezenţei şi iubirii lui Dumnezeu”, ediţie bilingvă (română-engleză), Editura Asa, Bucureşti, 2009;
11. „Octoihul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2009;
12. Volumul Simpozionului intitulat „Contribuţia Voievodului Neagoe Basarab la dezvoltarea culturii şi spiritualităţii româneşti”, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2009;
13. Volumul intitulat „I.P.S. Părinte Mitropolit Dr. Nifon, Arhiepiscopul Târgoviştei la 10 ani de arhipăstorire”, Editura Asa, Bucureşti, 2009;
14. „Slujba Sf. Voievod Neagoe Basarab”, Editura Asa, Bucureşti, 2009;
15. „Tetraevangheliarul lui Macarie”, ediţie jubiliară, alături de un volum de studii, în colaborare cu Biblioteca Academiei Române, Bucureşti, 2011;
16. „Dimensiunea religioasă a Voievodului Mihai Viteazul”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, Târgovişte, 2011;
17. „Analele universitare”, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 şi 2015, Universitatea „Valahia” din Târgovişte – Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei;
18. „În slujba Bisericii şi a neamului românesc”, cu ocazia împlinirii a 500 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului Neagoe Basarab (1512-1521), Editura Asa, Bucureşti, 2012;
19. „Ctitor de spiritualitate, cultură şi limbă românească”, la împlinirea a 380 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului Matei Basarab (1632-1654) , Editura Asa, Bucureşti, 2012;
20. „Marea Pravilă a unităţii de credinţă şi de neam”, cu ocazia împlinirii a 360 de ani de la tipărirea, la Târgovişte, a “Îndreptării Legii” (1652), Editura Asa, Bucureşti, 2012;
21. Broşurile misionare, intitulate: „Tineret, Biserică, Societate”, Editura Asa, Bucureşti, 2009; „Anul Sf. Botez şi al Sf. Cununii”, Editura Asa, Bucureşti, 2010; „Filantropia creştină”, Editura Asa, Bucureşti, 2010; „Religie şi cultură”, Editura Asa, Bucureşti, 2010; „Introducere în bioetică”, Editura Asa, Bucureşti, 2011 şi „Taina Sf. Maslu şi îngrijirea bolnavilor”, Editura Asa, Bucureşti, 2012, „Sf. Împăraţi Constantin şi Elena –promotori ai libertăţii religioase şi susţinători ai Bisericii”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2013, „Spovedania şi Euharistia – Taine ale Comuniunii”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2014, „Anul comemorativ al Sfinţilor Martiri Brâncoveni”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2014, „Sfânta Scriptură, călăuza vieții creștine”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei Târgoviște, 2016, „Sfânta Cruce, răbdare în suferință”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei Târgoviște, 2016, Tinerii în comunitatea parohial , Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017; Cultul bisericesc – descoperirea prezenței dumnezeiești în comuniune de credință , Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017; Arta – expresie a frumuseții dumnezeiești, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017, Familia creștină – comuniune de iubire și bucurie binecuvântată, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018, Biserica și Școala – împreună pentru educația tinerei generații, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018, Cultura și Spiritualitatea – mijloace de reflectare a înțelepciunii dumnezeiești, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018, Ctitorul și filantropul Iorgu Dumitrescu, susținător al misiunii Bisericii Ortodoxe Române la cumpăna veacurilor XIX – XX, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018; Valori traditional-creștine ale satului românesc, 2019; Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru, 2019; Parohia – spațiu spiritual, cultural și educațional fundamental”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020; Filantropia creştină – mărturie concretă a valorilor Evangheliei lui Hristos”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020, Sfânta Liturghie – centrul vieții pastoral-misionare ortodoxe, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021, Înaintașii noștri – modele de viață și de credință. Pomenirea celor adormiți – datorie spirituală și familială, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021, Rugăciunea în tradiția Bisericii Ortodoxe, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022, Sfințenia – scopul vieții creștine, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

22. „Întregitor de ţară şi martir al neamului românesc” la împlinirea a 325 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a voievodului martir Mihai Viteazul, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2013.

23. „Iubitor de cultură, protector al Bisericii şi martir al credinţei ortodoxe” la împlinirea a 420 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a Sf. Voievod martir Constantin Brâncoveanu, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2014.
24. „Sfinţii Brâncoveni-Martiri ai credinţei şi ai neamului românesc”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2014.
25. „Teologie, cultură şi dialog inter-creştin în misiunea Bisericii”, volum de studii şi articole teologice, University Valahia Press şi Editura Bibliotheca, 2014.
26. Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici – operă misionară, spirituală şi misionară definitorie a Ortodoxiei româneşti din secolul al XVI – lea, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2015.
27. Răspuns împotriva Catehismului calvinesc – operă misionară şi apologetică a Ortodoxiei româneşti în veacul al XVII – lea, Editura Arhiepiscopiei Târgoviştei, 2015.

28.”Schola Graeca et Latina – Misiune educațională, culturală și bisericească la Târgoviște” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

29. „Sf. Ierarh Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2016.

30. „Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017
31. „Diaconul Coresi – ctitor de limbă română, misionar al credinței străbune și slujitor devotat al neamului românesc”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017.
32. „Catedrala mitropolitană din Târgoviște – simbol al efervescenței misionare, spirituale și culturale muntene – 500 de ani de la începutul ridicării ei”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017.
33. „Adevărul și frumusețea credinței creștine – îndrumător pentru tinerii de azi”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2017.

34.”Voievodul Mircea cel Bătrân – Apărător al Ortodoxiei și al culturii naționale. 600 de aani de la trecerea la cele veșnice”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

35. „Ortodoxia românească și înfăptuirea Marii Uniri” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

36. „Mihai Viteazul, Voievod al unității românești, promotor al Ortodoxiei străbune și martir al neamului nostru – 425 de ani de la urcarea pe tronul Țării Românești” Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, 2018.

37. „Simboluri ale frumuseții dumnezeiești și mărturie a credinței dreptmăritoare. Mănăstiri și Biserici reprezentative din Arhiepiscopia Târgoviștei”,  Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2018.

38. „Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe românești – 10 ani de la proclamarea locală a canonizări sale”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

39. „Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea ortodoxiei românești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

40. „Udriște Năsturel – credincios promotor al ortodoxiei și culturii românești – 360 ani de la trecerea la cele veșnice”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

41. „Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Costantinopolului și Mitropolitul Tării Românești”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2019.

42. „Vlad Țepeș – apărător al civilizației creștine”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

43. „Tudor Vladimirescu – personalitate complexă a neamului românesc – 240 de ani de la nașterea sa”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

44.  „Târgoviște – Reședință a mitropoliților munteni – 500 de ani de la mutarea oficială a Mitropoliei de la Curtea de Argeș”, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2020.

45. Sfântul Ianache Văcărescu – mărturisitor al credinței străbune dimpreună cu Sfinții Martiri Brâncoveni, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

46. Voievodul Radu cel Mare – sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii și al tiparului, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

47. Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșești, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2021.

48. Sfântul Ierarh Nifon – primul sfânt canonizat în spațiul românesc, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

49. Matei Basarab – ctitor de biserici, sprijinitor al tiparului și promotor al celei mai naționale epoci din istorie, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

50. Credință și cultură la Târgoviște în timpul Voievodului Petru Cercel, Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei, Târgoviște, 2022.

 

 

 

Articole şi studii

1. „Premise biblice asupra temei ecumenice: Salvarea sau integritatea creaţiei”, 14 pagini (comunicare la Simpozionul de studii teologice – Conferinţa Bisericilor Europene – Geneva, martie 1991);
2. „Traducerile Sfintei Scripturi în limba română”, în „Daco-România”, Freiburg, nr. 1-2, 1995;
3. „Mişcarea ecumenică şi Biserica Ortodoxă”, în „Ecumenical Review”, nr. 3, Geneva, 1987;
4. „An Orthodox View of Christian Mission” („Perspectiva ortodoxă a misiunii creştine”), 17 pagini, în Documentele Conferinţei Misiune şi Evanghelizare, San Antonio, 1989;
5. „Vocaţia Ecumenică a Ortodoxiei Româneşti” în „ROC News”, nr. 3-4, 1989;
6. „Apostolatul reconcilierii şi problema imigranţilor în Europa”, în „Almanah Bisericesc 2002”, Editura Asa, Bucureşti, 2002, pp. 70-74;
7. „Misiunea şi pastoraţia în societatea contemporană”, în „Almanah Bisericesc 2003”, Editura Asa, Bucureşti, 2003, pp. 100-114;
8. „Salvarea – integritatea creaţiei, premise biblice”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii Valahia din Târgovişte”, 2003, pp. 9-16;
9. „Legăturile bisericeşti între Roma şi Constantinopol în vremea Părinţilor Dobrogeni sec. II-VII”, în vol. „Izvoarele creştinismului românesc”, colecţia Dobrogea creştină, Editura Arhiepiscopiei Tomisului, Constanţa, 2003, pp. 225-244;
10. „Restaurarea omului prin purificarea duhovnicească – ca principiu misionar actual”, în „Almanah Bisericesc 2004”, Editura Asa, Bucureşti, 2004, pp. 82-90;
11. „Ortodoxia românească în perspectivă ecumenică”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2004, pp. 9-24;
12. „Implicarea bisericii ortodoxe române în comunitatea ecumenică”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2005, pp. 3-13;
13. „The ecumenism and the inter-religious dialogue at the beginning of the XXI-st century in the European context”, în cadrul Simpozionului intitulat „Religia în societate la început de secol XXI”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2006, pp. 5-21;
14. „Misiune şi Liturghie”, în „Almanah Bisericesc 2006”, Editura Asa, Bucureşti, 2006, pp. 72-76;
15. „The sacred gift of life: birth-control – a persistent problem”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2006, pp. 3-14;
16. „The inter-religious dialogue and the european union today”, în vol. „Misiune şi responsabilitate creştină”, Valahia Univerity Press, Târgovişte, 2007, pp. 7-16;
17. „Eucharist and inter-communion: an Orthodox approach in the ecumenical context”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2008, pp. 7-14;
18. „Ortodoxia în contextul european contemporan”, în „Almanah Bisericesc 2008”, Editura Asa, Bucureşti, 2008, pp. 81-90;
19. „Exegeza patristică a Scripturii”, în „Almanah Bisericesc 2009”, Editura Asa, Bucureşti, 2008, pp. 54-158;
20. „Consideraţii istorice, culturale şi spirituale la 500 de ani de la tipărirea Liturghierului lui Macarie la Târgovişte”, în „Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2009, pp. 7-15;
21. „Criza economică – o criză a valorilor. O perspectivă creştină”, în cadrul Sesiunii ştiinţifice de primăvară „Societatea tehnologică şi informaţională-provocare a secolului XX”, organizată de către Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Târgovişte, 2009, pp. 6-14;
22. „Profesia militară şi etica creştină”, la Sesiunea Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Centrului de Studii Strategice şi de Apărare din cadrul Universităţii Naţionale de Apărare, Bucureşti, Editura Universităţii Naţionale de Apărare Carol I, Bucureşti, 2009;
23. „Semnificaţia ecumenică şi teologică a vizitei Papei loan Paul al ll-lea în România (7-9 mai 1999)”, în „Almanahul Bisericesc 2010”, Editura Asa, Bucureşti, 2010, pp. 288-294;
24. „Înnoire si transfigurare spirituală prin Taina Sf. Botez şi a Sf. Cununii”, în Analele Facultăţii de Teologie a Universităţii „Valahia” din Târgovişte”, 2010, pp. 6-14;
25. „Perspectiva creştină a ecologiei„ în cadrul Sesiunii ştiinţifice de primăvară, intitulată Omul şi Natura, a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, organizată de către Universitatea „Valahia” din Târgovişte şi Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, Târgovişte, 2010;
26. „De la dialog la cooperare-o nouă oportunitate oferită de Tratatul de la Lisabona”, în „Almanahul Bisericesc 2011”, Editura Asa, Bucureşti, 2011, pp. 168-172;
27. „Misiune şi reconciliere întru slujirea lui Hristos – Dialogul intercreştin şi interreligios în slujirea misionară a P.F.Părinte Patriarh DANIEL”, în vol. „Euharistion Patriarhului Bisericii Ortodoxe Române”, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2011”
28. „Dialog, deschidere şi cooperare în aprofundarea unităţii europene Lisabona”, în „Almanahul Bisericesc 2012”, Editura Asa, Bucureşti, 2012, pp. 168-172;
29. „Dialog şi misiune ortodoxă în contemporaneitate”, în cadrul Simpozionului Internaţional, cu tema “A face misiune după modelul lui Hristos”, Sibiu, 2012;
30. „Tiparul macarian în slujba pastoraţiei şi misiunii Bisericii“, în Colocviului Internaţional cu tema “Cartea şi tiparul în misiunea Bisericii şi cultura românească. Tetraevangheliarul lui Macarie – 500 ani de la tipărire”, Universitatea „Valahia”, Târgovişte, 2012;
31. „Perspective ale religie şi ştiinţei asupra cunoaşterii adevărului într-o cultură pluralistă”. Comunicare susţinută în cadrul Conferinţei Naţionale Mărturie Comună “Ştiinţă şi Credinţă”, a XII-a ediţie,Târgovişte, noiembrie 2012.
32. „O perspectivă creştină asupra globalizării”, în cadrul Sesiunii ştiinţifice de primăvară „Globalizare – concepţii, realităţi, provocări”, Bucureşti, 2013;
33. „Dialogue and Orthodox Mission Today”, în International Review of Mission, Geneva, „God of life, God of mission”, 102.1 (396), april 2013, pp.103.119.
34. Aspecte misionare ale Tainei Sf. Euharistii în cadrul Simpozionului Internaţional cu tema „Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană”, organizat de către Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Valahia din Târgoviştei din iunie 2013
35. „Misiune şi dialog ecumenic din punct de vedere ortodox“, prelegere ţinută în cadrul ceremoniei pentru acordarea titlului de doctor honoris causa de către Universitatea Valahia din Târgovişte, 11 iulie 2013.
36. „Specificul misiunii bisericii într-o lume globalizată“, comunicare susţinută în cadrul Simpozionului Internaţional cu tema Globalizare, religie, educaţie, organizat de către Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii „Valahia” din Târgoviştei din noiembrie 2013.
37. „Dimensiunea spirituală a domniei lui Mihai Voivod Viteazul“, comunicare susţinută în cadrul manifestărilor dedicate de către Consiliul Judeţean Dâmboviţa împlinirii a 420 de ani de la urcarea pe tronul Ţării Româneşti a lui Mihai Voievod Virteazul, la Centrul Internaţional de Conferinţe al Universităţii „Valahia” din Târgovişte, 2013.
38. „Patriarhul Teoctist – slujitor demn, înţelept şi echilibrat al ortodoxiei româneşti“, comunicare susţinută în cadrul simpozionului comemorativ organizat de Patriarhia Română în iulie 2014.
39. „Misiune, mărturisire şi jertfă în viaţa şi activitatea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu“, comunicare susţinută în cadrul Simpozionului ştiinţific organizat de către Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Valahia din Târgovişte cu titlul „ Pocăinţă şi Euharistie, mărturisire şi martiriu. Familia Brâncovenilor şi sensul existenţei umane în lumea contemporană“, 2014.
40. “Misiunea diasporei româneşti – provocări şi perspective”, comunicare susţinută în cadrul Simpozionului ştiinţific organizat de către Facultatea de Teologie şi Ştiinţele Educaţiei a Universităţii Valahia din Târgovişte cu titlul Lucrarea pastoral-misionară a Bisericii şi impactul social şi comunitar al acesteia – Istorie, actualitate, perspective, iulie 2015.
41.”Misiunea educaţională a ortodoxiei româneşti prin intermediul parohiei şi al şcolii,” comunicare susţinută în cadrul simpozionului “Relaţia dintre parohie şi şcoală în viaţa şi misiunea Bisericii din contextul actual”, organizat de Patriarhia Română în octombrie 2015.
42. “Colaborarea dintre parohie şi mânăstire în misiunea Bisericii lui Hristos”, în cadrul Simpozionului Internaţional, cu tema “A face misiune după modelul lui Hristos”, Sibiu, 2015.
43. “Criza educaţiei religioase astăzi în contextul crizei generale”, Simpozion Internaţional, Grecia, 2015.
44.”Misiunea Bisericii în contemporaneitate. Relaţia dintre Biserică şi cultură. Relaţiile intercreştine o necesitate a vremurilor noastre”, prelegere susţinută cu ocazia acordării Pemiului de excelenţă pentru întreaga sa activitate academică, timp de 15 ani, de către Senatul Universităţii Valahia din Târgovişte, 20 ianuarie 2015.
45. „Distinsă slujire ortodoxă în spaţiul ecumenic mondial contemporan”, în volumul omagial dedicat Pc. Pr. prof. univ. dr. Viorel IONIŢĂ, 2016.

 

DISTINCŢII BISERICEŞTI ŞI CIVILE

– Diploma şi Crucea Sfântului Andrei, acordat de Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului, Bartolomeu I, 1995;
– Diploma şi Crucea Sfântului Mormânt, acordată de Patriarhul Ierusalimului, mai 1996;
– Premiul pentru Ecumenism şi Pace, acordat de Episcopatul Catolic din Italia de Sud, Bari-Taranto, Italia, septembrie 1999;
– Ordinul Naţional pentru Merit în grad de Mare Ofiţer, acordat de Preşedintele României, 2000;
– Premiul Perpessicius, ex aequo, pentru iniţierea şi coordonarea retipăririi jubiliare a capodoperelor macariene, dar şi ca o recunoaştere a susţinerii actului cultural şi spiritual, oferit de Muzeul Naţional al Literaturii Române, 2011;
– Ordinul „Coroana României“, în grad de Mare Ofiţer, acordat de Majestatea Sa Regele Mihai I, 2014.