1. Cerere către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit – cu date şi motive întemeiate;

2. Actele de studii (Diploma de Licenţă şi Foaia matricolă – pentru licenţiaţii în Teologie,

Diploma de Bacalaureat şi Atestatul profesional – pentru absolvenţii de Seminar, alte

diplome) – 2 exemplare – copii;

3. Certificatul de capacitate preoţească;

4. Caracterizare – de la Facultate sau Seminar;

5. Recomandare de la preotul paroh;

6. Fişă personală tip – 2 exemplare – copii;

7. Autobiografie – 2 exemplare – copii;

8. Certificat de Botez – copie;

9. Certificat de naştere – 2 exemplare – copii;

10. Binecuvântarea căsătoriei;

11. Certificat de căsătorie civilă – 2 exemplare – copii;

12. Certificat de cununie religioasă – copie;

13. Carte de identitate – 2 exemplare – copii;

14. Declaraţie de stabilire a domiciliului în parohie;

15. Declaraţie pe proprie răspundere că nu există impedimente canonice pentru primirea

Tainei Hirotoniei;

16. Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, din care să reiasă starea

sănătăţii fizice şi psihice.

Legalizarea actelor solicitate în copie se va face la Pc. Secretar Eparhial, după prezentarea originalului.