1. Cerere către Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit – cu date şi motive întemeiate;

 

2. Actele de studii ( Diploma de Licenţă şi Foaia matricolă – pentru licenţiaţii în Teologie, Diploma de Bacalaureat şi Atestatul profesional – pentru absolvenţii de Seminar, alte diplome) – 2 exemplare – copii;

 

3. Adeverinţă Cursuri sau Certificat de capacitate;

 

4. Fişă personală tip – 2 exemplare – copii;

 

5. Autobiografie – 2 exemplare;

 

6. Adeverinţă cazier de la Serviciul Personal;

 

7. Certificat de naştere – 2 exemplare – copii;

 

8. Certificat de căsătorie civilă – 2 exemplare – copii;

 

9. Carte de identitate – 2 exemplare – copii;

 

10. Cazier judiciar (preoţii din altă Eparhie);

 

11. Declaraţie cumul de funcţii;

 

12. Adeverinţă debite – de la Protoierie;

 

13. Memoriu de activitate, pe sectoare, vizat de Protoiereu;

 

14. Declaraţie de stabilire a domiciliului în parohie;

 

15. Adeverinţă medicală, eliberată de medicul de familie, din care să reiasă starea sănătăţii fizice şi psihice.

 

 

Legalizarea actelor solicitate în copie se va face la P.C. Secretar Eparhial, după prezentarea originalului.