1. Binecuvântarea Chiriarhului;

2. Diplomă licenţă/master;

3. Foaie matricolă;

4. Caracterizare din partea facultăţii;

5. Dovadă că nu există impedimente canonice pentru primirea Tainei Hirotoniei:

– Recomandarea preotului paroh;

– Recomandarea preotului duhovnic;

– Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului;

 

6. Curriculum vitae;

 

7. Taxă de înscriere.