DOGMATICĂ
1. Sfintele Taine şi ierurgii în viaţa Bisericii şi a credincioşilor.
2. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt, în iconomia mântuirii.
3. Obiecţii împotriva Providenţei divine şi combaterea lor.
4. Mântuirea subiectivă privită interconfesional.
5. Inspiraţia, lectura şi tâlcuirea Sfintei Scripturi.
6. Raportul dintre Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Biserică.

 

PASTORALĂ
1. Predica şi cateheza – mijloace de pastoraţie.
2. Ierurgiile – prilej de pastoraţie individuală.

 

ÎNDRUMĂRI MISIONARE
1. Sfânta Tradiţie – doctrina ortodoxă, învăţături sectare şi combaterea lor.
2. Obiecţiuni sectare la învăţătura ortodoxă despre Sfânta Cruce şi combaterea lor.
3. Rugăciunile pentru cei adormiţi – obiecţii sectare şi combaterea lor.
4. Mişcări paracreştine şi parareligioase, ce şi-au făcut apariţia în ţara noastră, după decembrie 1989.

 

 

OMILETICĂ

1. Predică la Botezul Domnului
2. Predică la Înălţarea Domnului
3. Predică la Pogorârea Sfântului Duh
4. Predică la Adormirea Maicii Domnului
5. Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci)
6. Predică la Duminica Tomii
7. Predică la Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii)
8. Predică la Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu vameşul)
9. Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor)
10. Predică la Sfânta Taină a Cununiei
11. Predică la înmormântare
12. Predică la Duminica Sfinţilor Români
13. Predică la sărbătoarea Sf. Ierarh Nicolae
14. Predică la sărbătoarea Sf. Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului şi Mitropolitul Ţării Româneşti
15. Predică la sărbătoarea Sf. Voievod Neagoe Basarab

 

CATEHETICĂ

1. Cateheză despre Sf. Scriptură
2. Cateheză despre Sf. Tradiţie
3. Cateheză despre Taina Sf. Botez şi a Mirungerii
4. Cateheză despre Taina Sf. Euharistii
5. Cateheză despre Taina Sf. Spovedanii
6. Cateheză despre Taina Sf. Maslu
7. Cateheză despre Preacinstirea Maicii Domnului
8. Cateheză despre cinstirea Sf. Cruci
9. Cateheză despre cinstirea Sfinţilor
10. Cateheză despre cinstirea Sf. Icoane
11. Cateheză despre cinstirea Sf. Moaşte
12. Cateheză despre sărbători
13. Cateheză despre hramul Bisericii
14. Cateheză despre post
15. Cateheză despre rugăciune