În vederea pregătirii pentru susţinerea examenului se vor consulta: noul „Îndrumător administrativ bisericesc”, ediția a IV-a,  2021, publicat la Editura Cuvântul vieții a Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, precum și Regulamentele bisericești în vigoare.

 

    DOGMATICĂ

1. Inspiraţia, lectura şi tâlcuirea Sfintei Scripturi;
2. Raportul dintre Sfânta Scriptură, Sfânta Tradiţie şi Biserică;
3. Cunoaşterea lui Dumnezeu;
4. Creaţionism şi evoluţionism;
5. Teorii despre originea şi transmiterea sufletului;
6. Starea originară a omului;
7. Teorii privind transmiterea păcatului strămoşesc;
8. Providenţa divină;
9. Unirea ipostatică şi urmările ei;
10. Problema chenozei;
11. Slujirea profetică, arhierească şi împărătească a Domnului;
12. Aspectul de jertfă, ontologic şi recapitulativ al Răscumpărării realizate de Hristos;
13. Relaţia dintre Hristos şi Duhul Sfânt în iconomia mântuirii;
14. Raportul dintre har şi libertatea omului din punct de vedere interconfesional;
15. Sfânta Biserică.

 

      TIPIC

1. Anul bisericesc şi împărţirea lui;
2. Rânduiala Vecerniei din Duminici;
3. Rânduiala Vecerniei la praznice împărăteşti şi sfinţi cu polieleu;
4. Vecernii cu rânduială specială;
5. Rânduiala Utreniei din Duminici;
6. Rânduiala Utreniei la praznice împărăteşti şi sfinţi cu polieleu;

7. Utreniile cu rânduială specială;
8. Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Ioan Gură de Aur (rânduiala și simbolismul actelor de cult);
9. Rânduiala Sf. Liturghii a Sf. Vasile cel Mare (rânduiala și simbolismul actelor de cult);

10. Liturghia Darurilor mai înainte sfințite (rânduiala și simbolismul actelor de cult);
11. Rânduiala Sf. Taine;
12. Rânduiala Ierurgiilor (simbolismul actelor de cult din slujba înmormântării mirenilor și sfeștania).

 

    PASTORALĂ

Parohia și vizitele pastorale ca mijloace de cunoaștere a parohiei

 

      OMILETICĂ

 1. Predică la Duminica Tomii;
 2. Predică la Duminica a IV-a după Paşti (a slăbănogului, In. 5.1-15);
 3. Predică la Înălţarea Domnului;
 4. Predică la Pogorârea Sfântului Duh;
 5. Predică la Schimbarea la Faţă;
 6. Predică la Adormirea Maicii Domnului;
 7. Predică la Înălţarea Sf. Cruci;
 8. Predică la Duminica a XXII-a după Rusalii (Bogatul nemilostiv şi săracul Lazăr, Luca 16.19-31);
 9. Predică la Sfântul Ierarh Nicolae;
 10. Predică la Botezul Domnului;
 11. Predică la Duminica a XXXIII-a după Rusalii (a Vameşului şi Fariseului, Luca 18.10-14);
 12. Predică la Duminica a XXXIV-a după Rusalii (a Fiului Risipitor, Luca 15.11-32);
 13. Predică la Duminica a III-a din Post (a Sf. Cruci, Marcu 8.34-38);
 14. Predică la Buna-Vestire;
 15. Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim.
 16. Pareneză la Botezul unui prunc
 17. Pareneză la Cununie
 18. Pareneză la înmormântare

 

   CATEHETICĂ

1. Cateheză despre Sf. Scriptură;
2. Cateheză despre Sf. Tradiţie;
3. Cateheză despre Sf. Botez şi Mirungere;
4. Cateheză despre Sf. Euharistie;

5. Cateheză despre Sf. Maslu;

6. Despre Preacinstirea Maicii Domnului;
7. Despre cinstirea Sfinţilor;
8. Despre cinstirea Sf. Icoane şi a Sf. Moaşte;
9. Despre cinstirea Sf. Cruci;
10. Despre Post;
11. Despre Rugăciune;
12. Despre Sfânta Biserică;
13. Despre Preasfânta Treime;
14. Teme de bioetică;
15. Familia – „biserica de acasă”;
16. Deşertăciunea credinţei în magie, vrăji şi farmece.

 

      MUZICĂ

1. CÂNTĂRILE VECERNIEI:

a. Troparele Învierii gls. I-VIII;
b. Fericit bărbatul gls. VIII;
c. Lumina lină gls.VIII;
d. Acum slobozeşte gls.V;
e. Cântările Litiei.

2. CÂNTĂRILE UTRENIEI:

a. Dumnezeu este Domnul gls. I-VIII;
b. Binecuvântările Învierii gls. V (practic);
c. Robii Domnului;
d. La Râul Babilonului;
e. Cuvânt bun;
f. Învierea lui Hristos;
g. Catavasiile Bunei-Vestiri;
h. Ceea ce eşti mai cinstită – gls. I şi IV;
i. Doxologiile gls. V (Ghelasie) şi VIII.

3. CÂNTĂRILE SFINTEI LITURGHII

a. Antifoanele gls. V şi VIII;
b. Apărătoare Doamnă;
c. Fericirile gls.VIII;
d. Doamne mântuieşte;
e. Sfinte Dumnezeule gls. V;
f. Heruvic gls. V şi VIII;
g. Cântări la Liturghia Darurilor mai înainte sfinţite.

4. CÂNTĂRI LA BOTEZ;

5. CÂNTĂRI LA CUNUNIE;

6. CÂNTĂRI LA ÎNMORMÂNTARE:

a. Troparele;
b. Binecuvântările morţilor (practic);
c. Adusu-mi-am aminte, gls.V;
d. Cu sfinţii odihneşte;
e. Veşnica pomenire;
f. Sfinte Dumnezeule (funebru).

7. CÂNTĂRILE TRIODULUI:

a. Uşile Pocăinţei;
b. Iată Mirele vine;
c. Când slăviţii Ucenici;
d. Prohodul Domnului.

8. CÂNTĂRILE PENTICOSTARULUI:

a. Canonul Paştilor;
b. Condacul Învierii;
c. Luminânda Învierii;
d. Prochimen „Cine este Dumnezeu”.

9. CÂNTĂRI PRACTICE (stihiraric şi irmologic);

10. CITIREA APOSTOLULUI ŞI A EVANGHELIEI;

11. CÂNTĂRI LA CATEHEZE:

a. Cu adevărat;
b. Nădejdea mea;
c. Cântarea Sf. Ambrozie.

12. TROPARELE CRĂCIUNULUI ŞI ALE BOBOTEZII;

13. CRUCII TALE.

 

      DREPT BISERICESC ŞI ADMINISTRAŢIE

 1. Biserica Ortodoxă Română – organizare și funcționare (organizare centrală, eparhială, locală, organisme de conducere – componență, atribuții, etc.);
 2. Raporturile Bisericii cu Statul;
 3. Administrația eparhială și cancelaria eparhială: structură și atribuții;
 4. Protoieria – protopop, atribuţii;
 5. Parohia – paroh – organismele parohiale;
 6. Registrele parohiale;
 7. Bunurile bisericești (acte proprietate, averea bisericească, dobândire, înstrăinare, etc.);
 8. Disciplina bisericească (instanțe de judecată, abateri, sancțiuni, etc.);
 9. Administrarea Sf. Taine din punct de vedere canonic;
 10. Cimitire, monumente și servicii funerare;
 11. Incompatibilitatea slujirii clericale cu demnitățile și funcțiile publice;
 12. Canonizarea sfinților.