You are currently viewing CONCURS ȘCOLAR DEDICAT SFINTEI SCRIPTURI, ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

CONCURS ȘCOLAR DEDICAT SFINTEI SCRIPTURI, ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

Cadrul conceptual al Concursului 

„SFÂNTA SCRIPTURĂ – IZVOR AL ÎNȚELEPCIUNII ȘI AL INSPIRAȚIEI”

 

 1. Introducere

Concursul Sfânta Scriptură – izvor al înțelepciunii și al inspirației este organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înscriindu-se în seria de evenimente cultural-religioase organizate în Arhiepiscopia Târgoviștei cu prilejul Anului omagial al rugăciunii în viața Bisericii și a creștinului” și „Anului comemorativ al Sfinților isihaști Simeon Noul Teolog, Grigorie Palama și Paisie de la Neamț”.

Biserica Ortodoxă Română s-a implicat de-a lungul istoriei, alături de națiunea română, în toate marile ei momente, dovedind responsabilitate și fidelitate față de valoarea simbolică și valorile intrinseci ale patrimoniului cultural bisericesc, disponibilitate și angajament statornic în realizările importante ale acestui neam creștin. Comunitatea locală, creatoare și păstrătoare de artă creștină, a valorificat legătura dintre Biserică, Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție și actualitate, fiind o inepuizabilă sursă de comuniune religioasă și artistică.

Totodată, Sfînta Scriptură a contribuit decisiv la dimensiunea fundamentală a educației pentru frumos, pentru artă, pentru valoare, prin promovarea patrimoniului cultural bisericesc, prin credința puternică în valorile și viitorul neamului românesc.

 1. Descrierea Concursului

Evenimentul cultural-educațional se înscrie în categoria concursurilor școlare, fiind centrat pe dezvoltarea competențelor-cheie, prin abordarea inter și transdisciplinară a conținuturilor specifice și se va desfășura în perioada 3 octombrie – 11 noiembrie 2022.

Prin înscrierea la Concursul Național Sfânta Scriptură – izvor al înțelepciunii și al inspirației, participanții sunt de acord ca numele și datele câștigătorului/câștigătorilor să fie făcute publice. Lucrările pot fi folosite numai în cadrul promovării concursului, în cadrul unor expoziții și numai cu menționarea numelui autorului și a profesorului îndrumător cât și a instituției unde autorul învață.

 

 1. Organizatori

Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

 1. Argument

Viața comunității locale are la bază credința unitară, voința hotărâtă, curajul înțelept și fidelitatea înaintașilor noștri față de valorile patrimoniale ale acestui neam și unește smerenia și delicatețea sufletului cu dorința de frumusețe veșnică, netrecătoare. Biserica comunității, prin promovarea permanentă a spiritualității și culturii, este o biserică mărturisitoare, slujitorii ei, clerici ori mireni, fiind misionari ai dreptei credințe și ai frumuseții netrecătoare.

Mai cu seamă în acest an, când se Biserica Ortodoxă Română omagiază rugăciunea în viața Bisericii și a creștinului, avem datoria, cu toții, de a descoperi modele de rugăciune și de sfinți în paginile Sfintei Scripturi.

 1. Obiective

Proiectul își propune:

 • familiarizarea cu conținutul Sfintei Scripturi;
 • cunoaşterea învăţăturilor Sfintei Scripturi, a tradiţiilor religioase şi a istoriei Biserici;
 • facilitarea accesului tinerilor la informații din surse diverse despre Sfânta Scriptură;
 • identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare și de dezvoltare a interesului pentru lectură și pentru creație literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare și organizare;
 • formarea deprinderii de a citi zilnic sau măcar săptămânal din Sfânta Scriptură
 • stimularea creativității prin realizarea/redactarea unor creații artistice, plastice, literare sau teologice;
 • afirmarea contribuției spirituale și culturale a Sfintei Scripturi în cadrul cultului divin și în cadrul vieșii creștinilor;
 • cunoașterea faptului că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotărât ca, și în cuprinsul Patriarhiei noastre să fie sărbătorită „Ziua Bibliei”;
 • continuarea demersului cultural-educațional inițiat în anul 2016 de Arhiepiscopia Târgoviștei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în toate liceele din municipiul Târgoviște, prin organizarea concursului Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII, în anul 2017, prin organizarea concursului Diaconul Coresi – Voievod al limbii române și promotor al unității naționale; în anul 2018 concursul Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918; în anul 2019 concursul Biserici și mănăstiri dâmbovițene, și în 2021 concursul Credință, educație și cultură în slujba comunității noastre locale – 500 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Voievod Neagoe Basarab;
 • stimularea elevilor capabili de performanță, prin oferirea unor premii motivante.
 1. Condiții de participare

Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a VII-a până la a XII-a, din școlile gimnaziale și liceele din municipiul Târgoviște și orașele Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, Răcari și Găești.

Nu se percepe taxă de participare.

 1. Desfășurarea Concursului

7.1. Lansarea concursului

În perioada 3-7 octombrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va posta pe site-ul eparhial regulamentul concursului, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, și îl va transmite tuturor școlilor gimnaziale și liceelor din municipiul Târgoviște.

7.2. Înscrierea participanților

În perioada 10-17 octombrie, elevii care doresc să se înscrie la concurs vor informa profesorul de Religie care predă la clasă, prin care vor transmite o cerere de înscriere către Arhiepiscopia Târgoviștei.

În perioada 18 octombrie – 7 noiembrie, elevii înscriși la concurs vor elabora, sub coordonarea profesorului de Religie / Limba și Literatura Română / Istorie / Geografie / Educație Plastică/Artistică un portofoliu de 8-10 pagini, format A4, TNR 12, la 1,5 rânduri, text (cel puțin 60% din economia portofoliului) și imagini.

Portofoliul va conține documentări (studii, eseuri, imagini, liste bibliografice etc.), adaptate la nivelul gimnazial/liceal, cu privire la contribuția adusă de Sfânta Scriptură la susținerea, promovarea și dezvoltarea culturii și a spiritualității naționale.

În data de 8 noiembrie va avea loc o primă evaluare a portofoliilor, în etapa pe școală, de către o comisie constituită la nivelul fiecărei școli (prin decizie internă emisă de directorul instituției de învățământ), formată din profesorul de Religie, un profesor de Limba și Literatura Română și un profesor de Istorie/Geografie.

Lucrările vor fi evaluate pe trei niveluri de studiu (clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII), la etapa pe școală fiind selectate trei portofolii, câte unul (cel care a obținut punctajul maxim) pentru fiecare nivel de studiu.

Arhiepiscopia Târgoviștei va oferi diplome tuturor participanților, iar portofoliile câștigătoare, calificate la etapa finală, vor fi transmise de către profesorul de Religie, până la data de 9 noiembrie, directorului Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu menținea „pentru concursul școlar dedicat Sfintei Scripturi”.

7.4. Etapa finală

În această etapă, vor fi evaluate portofoliile desemnate câștigătoare în etapa anterioară și se vor selecta primele trei portofolii din fiecare nivel de studiu.

Evaluarea se va desfășura în data de 10 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, de către o comisie formată din:

 1. Pr. dr. Ionuț ILEANA – delegatul Arhiepiscopiei Târgoviștei – Președintele Comisiei;
 2. Prof. Alexandru MITRU – Inspector Școlar General Adjunct al ISJDB;
 3. Pr. prof. dr. Mihail Iulian STAN – Inspectorul de Religie din cadrul ISJDB;
 4. Prof. Anca IUGA – Inspector de Lb. Română în cadrul ISJDB;
 5. Pr. prof. dr. Marin BUGIULESCU – Directorul Seminarului Teologic din Târgoviște;
 6. Prof. Simona Maria MIHAI – Președinte APR – filiala Dâmbovița;
 7. Prof. Gabriela CATRINA – C.N. „Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.

Se vor acorda locurile I, II și III primelor portofolii de la fiecare nivel de studiu, și mențiuni tuturor celorlalte portofolii participante la etapa finală.

În data de 11 noiembrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii tuturor elevilor înscriși la concurs, într-un cadru festiv.

Diplomele vor fi semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, de dna prof. Ileana Cătălina NICOLĂESCU, Inspector Școlar General al ISJDB și de dna prof. Simona Maria MIHAI, Președinte APR – filiala Dâmbovița. Pe diplome vor fi menționate și numele profesorilor coordonatori.

Toți profesorii implicați în proiect vor primi adeverințe de participare (coordonator/evaluator), emise de conducerea fiecărei școli, în baza deciziei interne la care s-a făcut referire mai sus.

Nu se admit contestații în urma evaluării portofoliilor.

Elevilor participanți nu le vor fi restituite portofoliile.

 

 1. Calendarul de desfășurare a Concursului
 • 3-7 octombrie – lansarea concursului,
 • 10-17 octombrie – înscrierea la concurs,
 • 18 octombrie – 7 noiembrie – alcătuirea portofoliilor,
 • 8 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa pe școală,
 • 8-9 noiembrie – depunerea portofoliilor câștigătoare la Seminarul Teologic,
 • 10 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa finală,
 • 11 noiembrie – festivitatea de premiere a tuturor participanților.

 

 1. Promovarea Concursului

Organizatorii vor mediatiza conceptul concursului pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei, www.arhiepiscopiatargovistei.ro și pe pagina de facebook a Asociației Profesorilor de Religie-filiala Dâmbovița.

Cadrele didactice și elevii vor putea să-și exprime gândurile despre acest concurs într-un articol din revista Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița – „Evlavia”.

 

 1. Coordonatorii proiectului
 • Pr. Dr. Ionuț GHIBANU, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 • Pr. Dr. Marian PUIESCU, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 • Pr. Dr. Ionuț ILEANA, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 • Prof. Dr. Ileana Cătălina NICOLĂESCU, Inspector Școlar General al ISJDB
 • Prof. Alexandru MITRU, Inspector Școlar General Adjunct al ISJDB
 • Pr. prof. dr. Mihail STAN, Inspector de Religie în cadrul ISJDB
 • Prof. Anca IUGA, Inspector Școlar în cadrul ISJDB
 • Pr. prof. dr. Marin BUGIULESCU, Directorul Seminarului
 • Prof. Simona Maria MIHAI, Președinte APR – filiala Dâmbovița