You are currently viewing Clarificări ale Secretariatului de Stat pentru Culte referitoare la salarizarea preoților

Clarificări ale Secretariatului de Stat pentru Culte referitoare la salarizarea preoților

COMUNICAT DE PRESĂ

Referitor la afirmațiile din articolul „Document: Preoții care predau Religia în școli pot avea sporuri de până la 80%”, publicat în data de 9 februarie 2021 pe site-ul www.digi24.ro, Secretariatul de Stat pentru Culte face următoarele precizări: Presupusul spor menționat în cadrul articolului nu este un spor ci reprezintă contribuția statului la salarizarea personalului clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult aparținând cultelor religioase și nicidecum în cadrul unităților de învățământ public. Statul român sprijină salarizarea personalului clerical prin acordarea de contribuţii. Distribuţia contribuţiilor acordat de stat pentru personalul clerical o realizează exclusiv unitatea centrală de cult care este angajatorul personalului clerical.
Personalul clerical care îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult beneficiază de sprijinul statului la salarizare în cuantum de 65% din salariile de bază stabilite potrivit legii pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar de stat, potrivit nivelului de studii, gradului profesional obţinut şi vechimii în activitatea clericală deţinută în cadrul cultelor din România, conform asimilărilor. Doar 30% din personalul clerical care primeşte contribuție de la bugetul de stat poate primi 80% din salariul unui cadru didactic din învăţământul preuniversitar de stat dacă îşi desfăşoară activitatea în unităţile de cult cu venituri reduse.
Numărul de contribuţii la salarizarea personalului clerical este menţionat în Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Anexa nr. I, Capitolul III – Culte) și nu tot personalul clerical aparținând cultelor religioase beneficiază de sprijin la salarizare. Personalul clerical angajat în cadrul unităților de învățământ public este salarizat în conformitate cu grilele de salarizare ale personalului didactic din aceste unități și nu beneficiază de sporuri suplimentare față de această categorie de personal. Totodată, menționăm că personalul clerical care are norma de bază în învățământul public nu poate beneficia de contribuție la salarizare pentru postul de preot din partea Secretariatului de Stat pentru Culte.