Mănăstire de călugări

Hram: Înălţarea Domnului, Sf. Ioan Iacob Hozevitul și Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil.

Stareţ: Preacuviosul părinte protosinghel Hristofor Dumitraşcu.

Obştea mănăstirii: 12 călugări.

 

137310 – Comuna Moroieni, Judeţul Dâmboviţa

 

 

Vezi indicaţiile rutiere aici.

 

 

    0733 503 333 (stareţ).

 

           

                   

      Ctitorirea mânăstirii a început în anul 1994, pe locul unde se presupune că a existat o obşte monahală încă din timpul Voievodului Basarab I. Primul stareţ a fost monahul Filip Tohaneanu, care după sfinţirea locului s-a străduit să ridice un corp de chilii (iulie 1994). Cel de al doilea stareţ, Ieromonahul Hristofor Dumitrascu, a venit de la mănăstirea Peştera Ialomicioarei, şi împreună cu o mică obşte de monahi şi fraţi au menţinut rânduiala monahală în această mănăstire vreme de aproximativ un an de zile. Începând cu anul 1997, s-a început construcţia bisericii mănăstirii şi a celor trei corpuri de chilii, în stil brâncovenesc, împreună cu anexele gospodăreşti. Pictura mănăstirii este realizată de către profesorul Sorin George Nicolae, din Bucureşti, în stil bizantin. De remarcat, prezenţa în biserica mânăstirii a unei copii pictate după icoana făcătoare de minuni Odighitria de la Muntele Atos. Biserica mânăstirii, cu pictură în stil bizantin, a fost târnosită la 24 august 1997, complexul monahal fiind constituit astăzi din trei corpuri de chili şi anexele gospodăreşti ale mănăstirii. În biserica mănăstirii se află şi o raclă cu părticele de sfinte moaşte ale: Sf. Mare Mucenic Mercurie, Sf. Mucenici Serghie şi Vah, Prov, Tarah şi Andronic, Sf. 40 de Mucenici din Sevastia, Sf. 20. 000 de copii ucişi de Irod, precum şi o mică părticică din veşmântul Sf. Ioan Iacob Hozevitul.

       La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON s-a construit un corp nou de chili şi s-au făcut lucrări de consolidare și de extindere a bisericii, aceasta însemnând un nou pridvor și veșmântar.