Mănăstire de călugări

 

Hram: Învierea Domnului.

 

Stareţ: Pcuv. Protos. VICHENTIE Bîgu

 

Obştea mănăstirii: 5 călugări.

 

 

130018 – Târgovişte, Str. Stelea nr. 6, judeţul Dâmboviţa

 

 

Vezi indicaţiile rutiere aici.

 

 

 

  0245 213 723; 0762 222 417 (stareţ).

 

 

 

 

             

 

 

            

 

 

            

 

   Locaşul de cult, monument de referinţă pentru arta Ţării Româneşti din secolul al XVII-lea, este ctitoria Voievodului Vasile Lupu al Moldovei, din anul 1645, fiind construită, ca semn al împăcării cu Voievodul Matei Basarab, dar și ca o replică a cunoscutei ctitorii din Iaşi, Biserica Trei Ierarhi, pe locul în care se aflau, încă din secolul al XIV-lea şi al XV-lea, mici aşezăminte monahale, ale căror urme se află şi astăzi lângă construcţia ridicată de Domn. De plan triconc, cu turle pe naos şi pronaos, cu pridvor închis, Biserica prezintă faţadele din zidărie de cărămidă tencuită, sprijinite pe şapte contraforturi masive, fiind împărţite în două registre, decorate cu firide arcuite şi cu un brâu de piatră, tipic moldovenesc, care încinge întreaga biserică. Turnul-clopotniţă, construit în secolul al XVI-lea, păstrează la partea inferioară modalitatea de decoraţie specifică epocii, realizată prin jocul de cărămizi aşezate orizontal şi vertical, alternate cu panouri de tencuială. Bumbii şi elementele ornamentale din ceramică, plasate în interiorul ocniţelor şi firidelor, dau turlelor o notă de particularitate care vor servi ca model ctitoriilor viitoare ridicate în Muntenia. Dintre obiectele de cult ale bisericii, s-au mai păstrat stranele, două jilţuri brâncoveneşti, unul purtând stema Ţării Româneşti (ambele aflate astăzi în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie al României), un disc de argint aurit, dăruit de doamna Stânca, 1599-1600, şi un potir de argint aurit, filigranat, dăruit de voievodul Vasile Lupu. Tot din vremea voievodului Vasile Lupu, se poate admira, o muivalniţă din piatră, aflată în pronaosul bisericii. De la acesta provine şi o anaforiţă din argint aurit cu stema Moldovei, păstrată astăzi în colecţiile Muzeului Naţional de Artă. În vremea Sf. Voievod Martir Constantin Brâncoveanu, biserica a fost reparată şi înfrumuseţată. Din anul 1990, sfântul locaş a fost reactivat ca mânăstire de călugări, reabilitându-se un corp de chilii. La iniţiativa Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, începând cu anul 2001, a fost consolidată şi reabilitată biserica, a fost restaurată pictura, s-a efectuat curățirea componentelor artistice din piatră, s-a construit un nou corp de chili, s-a înlocuit aocperișul la chili, muzeu și turnul clopotniță, s-a construit Sala Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, a fost realizat gardul de zid împrejmuitor din incinta mânăstirii, a fost reabilitată Casa Egumenească, în care a fost inaugurat Muzeul Eparhial (2004), care a fost reamenajat complet (2016) și a fost realizată ameneajarea peisagistică a curții (2016).
În Sala Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, au loc, frecvent, manifestări cultural-științifice.