You are currently viewing ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE

ADMITERE LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE

 

 

      Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, în conformitate cu Ordinul MEC 4317/2020, organizează examen de admitere în clasa a IX-a, profilul teologic, pentru un număr de 28 locuri, după următorul calendar:
       2-5 iunie – acordarea binecuvântării chiriarhului și înscrierea pentru probele de aptitudini.
       9 iunie – desfășurarea probelor de aptitudini: 1. Interviul/colocviul/proba orală (constă în: verificarea dicției prin rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului; motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic; verificarea aptitudinilor muzicale, prin intonarea unei cântări religioase, la alegerea candidatului). 2. Proba de verificare a cunoștințelor religioase (constă în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina Religie din clasele V-VIII).
       12 iunie – comunicarea rezultatelor și depunerea contestațiilor.
      Pentru obținerea binecuvântării chiriarhului, pe adresa de e-mail: invatamant@arhtgv.ro sau la nr. de WhatsApp 0762222300, se vor transmite în format electronic următoarele documente:
      1. cerere pentru obținerea Înaltei Binecuvântări;
      2. certificat de naştere;
      3. fişa medicală;
      4. declaraţie din partea candidatului şi a părinţilor acestuia că au luat cunoştinţă de Regulamentul intern al unității școlare şi că sunt de acord să-l respecte;
      5. certificat de botez;

      6. recomandarea preotului paroh/consiliului parohial.
      La dosarul de înscriere, care va fi transmis on-line unității școlare, se va adăuga anexa la fișa de înscriere.
      Informații suplimentare sunt oferite pe site-ul: http://seminarortodoxtargoviste.com/ADMITERE/, și la telefon: 0742291422.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI