You are currently viewing ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ŞI SALARIAŢILOR BISERICEŞTI

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A CASEI DE AJUTOR RECIPROC A CLERULUI ŞI SALARIAŢILOR BISERICEŞTI

În Aula Sfântul Voievod Neagoe Basarab a Reședinței eparhiale din Târgoviște, luni, 17 ianuarie 2022, s-a desfășurat Adunarea Generală a Casei de ajutor reciproc a clerului şi salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Târgoviștei, care a avut ca obiectiv principal prezentarea dării de seamă pe anul 2021.

Ședința a fost prezidată de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon care a evocat, în cuvântul său, rolul deosebit de important al acestei instituții eclezial-filantropice, ce susține misiunea socială și caritabilă a Eparhiei noastre, dar și nevoile concrete și urgente ale membrilor ei, prin aprofundarea solidarității creștine, oferind ajutor și altor instituții ale Bisericii și încurajând promovarea principiilor iubirii față de aproapele.

Pc. Pr. Nicolae Pană, preşedintele instituției, a prezentat Raportul de activitate pe anul 2021, iar apoi au fost examinate: Raportul financiar pe anul trecut, Raportul cenzorului și Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Au fost adoptate unele acte administrative, în conformitate cu legislația actualizată, în vigoare, și a fost stabilit cuantumul taxelor de înscriere în Asociație, precum și cotizațiile lunare pe anul 2022.

În încheiere, au fost dezbătute diverse probleme referitoare la obiectivele asumate pentru anul în curs.

Menționăm faptul că această instituție eparhială, Casa de ajutor reciproc a clerului şi a salariaţilor bisericeşti din Arhiepiscopia Târgoviştei are 1.103 membri, iar, în anul 2021, a acordat 106 împrumuturi, în valoare de 1.856.000 lei.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI