You are currently viewing ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2018 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2018 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIŞTEI

  

 Mărturie a manifestărilor pastoral-misionare și a aprofundării cultural-spirituale din Arhiepiscopia Târgoviștei, tipărit în foarte bune condiții grafice, în 448 de pagini, Almanahul bisericesc pe anul 2018 prezintă dinamismul vieții bisericești, în diferitele ei aspecte, din anul recent încheiat. El cuprinde preocupări științifice ale profesorilor de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște și de la Seminarul Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Târgoviște, precum și ale altor preoți și mireni, interesați de aprofundarea unor aspecte ale învățăturii de credință, istoriei sau nevoilor misionare ale Bisericii noastre străbune.
   Din paginile acestui volum transpare strădania slujitorilor Bisericii noastre de a sprijini opera misionară eclezială, prin intermediul teologiei și al culturii, evidențiind ceea ce poate conferi omului contemporan jaloane pentru a merge în siguranță pe drumul vieții, pentru a descoperi sensul existenței și pentru a contribui la împărtășirea de încredere și speranță în ambientul lumii noastre.
   Timpul nostru este marcat de numeroase provocări misionare, dintre care amintim de accentuarea efectelor nefaste ale procesului de secularizare, rezultând îndepărtarea de valorile tradiționale, înstrăinarea față de nevoile aproapelui și față de fundamentele credinței. Apoi, globalizarea, noua migrație, ori numeroasele conflicte, nu fac decât să accentueze nevoia de sfințenie, de stabilitate, de pace și de înțelegere, piloni pe care se poate construi o civilizație durabilă, la care Biserica noastră strămoșească poate avea un aport major.
   Almanahul bisericesc arată principalele preocupări pastoral-misionare și spirituale ale slujitorilor Ortodoxiei românești de pe aceste meleaguri, precum și aprofundarea unor teme teologice, istorice și culturale actuale, cum sunt cele legate de împărtășirea în mod optim a credinței către tineri, rolul icoanei în cultul și viața bisericească, rolul unor personalități ale Bisericii noastre în perioada comunistă, ori împlinirea a jumătate de mileniu de la canonizarea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, primul sfânt canonizat pe teritoriul țării noastre, 500 de ani de la începutul construcției Catedralei mitropolitane din Târgoviște și împlinirea a 460 de ani de la tipărirea Triodului-Penticostar, la Târgoviște, de către Diaconul Coresi.
   Sunt prezente, între paginile volumului, și preocupările ecleziale pentru anul 2018, care a fost declarat de către Sfântul Sinod al Bisericii noastre drept „Anul omagial al unităţii de credinţă şi de neam” şi „Anul comemorativ al făuritorilor Marii Uniri din 1918”. De aceea, în „Prefața” volumului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon sublinia: „Ortodoxia românească a fost alături de fiii și fiicele ei, în cadrul zbuciumatei istorii a neamului nostru, ea fiind unul din coloanele fundamentale ale realizării idealului de unire al românilor într-un singur stat național și unitar. Prin intermediul operei tipografice a Diaconului Coresi sau a Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, prin intermediul pravilelor, dintre care amintim de Pravila cea Mare de la Târgoviște, ori a promovării educației și a înființării de școli, Biserica noastră a menținut și dezvoltat, cu fidelitate și sârguință, idealul unionist românesc, așa cum și astăzi sprijină aspirațiile noastre naționale”.
   Așadar, Almanahul bisericesc al Arhiepiscopiei Târgoviștei pe anul 2018 reprezintă o imagine complexă a activității spiritual-religioase din Eparhia noastră și poate fi folositor preoților, teologilor, profesorilor de Religie și tuturor mirenilor angajați pe drumul credinței.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI