You are currently viewing ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2020 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI -Teologie, cultură, istorie și misiune creștină-

ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2020 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI -Teologie, cultură, istorie și misiune creștină-

   Apǎrut la iniţiativa, cu binecuvântarea şi cu susţinerea Înaltpreasfinţitului Pǎrinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, în condiţii grafice deosebite, Almanahul Bisericesc 2020 aprofundează teme ale spiritualităţii ortodoxe şi ale culturii româneşti şi universale, constituindu-se într-o frescă edificatoare a cercetării ştiinţifice a profesorilor Facultăţii de Teologie a Universităţii “Valahia” din Târgovişte, precum şi într-o mărturie frumoasă a bogăţiei credinţei locuitorilor acestor plaiuri binecuvântate de Dumnezeu. Între paginile sale sunt cuprinse preocupări, perspective, provocări, aprecieri şi rezolvări teologice şi culturale privind poporul lui Dumnezeu din Arhiepiscopia Târgoviştei, în complexul proces de aprofundare şi de răspândire al valorilor Evangheliei Mântuitorului Iisus Hristos.

   Perspectivele pastoral-misionare reflectate în acest volum vor descoperi cititorului acea Biserică mereu vie, profundă şi puternică, care edifică, clipă de clipă, civilizaţia credinţei, a speranţei şi a iubirii, inaugurată de venirea în lume a Fiului lui Dumnezeu. Acest volum se constituie într-o frescă a Bisericii celei vii și a trăirii credinței noastre străbune de către credincioșii de aici, din vechea Capitală a Țării Românești, arătând în același timp expresia multiplelor și complexelor preocupări teologice ale clericilor, profesorilor de teologie sau de Religie, ori ale mirenilor profund atașați de valorile Bisericii noastre Ortodoxe. În această perioadă istorică, marcată de diferite conflicte și dezbinări, volumul de față se constituie într-o mărturie a entuziasmului misionar generat de activitățile pastorale și misionare ale Eparhiei noastre. Volumul are 407 de pagini și a apărut la Editura Arhiepiscopiei Târgoviștei.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI