You are currently viewing ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2022  AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI                -Teologie, istorie, misiune creștină-

ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2022 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI -Teologie, istorie, misiune creștină-

Apărut în foarte bune condiții grafice, Almanahul bisericesc pe anul 2022 reprezintă sinteza preocupărilor științifice, teologice și culturale ale clericilor, mirenilor, precum și ale reprezentanților mediului academic, local și național.

Cele 416 pagini ale volumului reflectă și cele mai importante momente pastoral-misionare, liturgice, educaționale și spirituale ce au avut loc în Arhiepiscopia Târgoviștei pe parcursul anului 2021 și care au oferit speranță, încredere și lumină credincioșilor de pe aceste meleaguri voievodale, constituindu-se într-o mărturie a valorilor creștine și românești în contemporaneitate.

Studiile, articolele și materialele din cadrul Almanahului promovează frumusețea tezaurului de credință al Bisericii noastre, precum și acea lumină pururi neînserată a Ortodoxiei ce călăuzește, cu deosebit dinamism, pe toți cei care se apleacă asupra lor, spre a-L slăvi pe Dumnezeu, Cel în Treime lăudat.

Volumul reliefează solidaritatea și comuniunea poporului lui Dumnezeu din Eparhia noastră înaintea diferitelor provocări ale contemporaneității, necesitatea de a ne deschide mai mult către nevoile aproapelui nostru și de a găsi noi modalități de exprimare a credinței, mai cu seamă către noile generații, reafirmând încrederea pe care trebuie să o avem în știință și în rezolvările pe care ea le propune, mai ales în acest timp de pandemie care încă ne încearcă viețile și speranța, reprezentând și o oportunitate de a intensifica filantropia creștină.

Așa cum precizează, în Prefața volumului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, volumul promovează „Ortodoxia deschisă și angajată în dialog cu lumea științei și a culturii, gata oricând să slujească omul și să-L vestească pe Dumnezeu, să colaboreze cu celelalte tradiții confesionale creștine spre realizarea unității văzute a Bisericii lui Hristos, dar și pentru transfigurarea chipului acestei lumi.

 

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI