You are currently viewing ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2023 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI -TEOLOGIE, CULTURĂ, ISTORIE, MISIUNE CREȘTINĂ

ALMANAHUL BISERICESC PE ANUL 2023 AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI -TEOLOGIE, CULTURĂ, ISTORIE, MISIUNE CREȘTINĂ

Adevărată frescă a efervescenței credinței și a aprofundării teologice, culturale și misionare din Arhiepiscopia Târgoviștei, Almanahul bisericesc pe anul 2023 reprezintă expresia complexei și dinamicei vieți spirituale a poporului lui Dumnezeu din aceste locuri încărcate de istorie, ce reflectă, cu generozitate, gloria și strădania evlavioasă a voievozilor și a ierarhilor munteni, precum și înnoirea duhovnicească prin intermediul comuniunii ecleziale actuale.
Evenimentele definitorii ale anului 2022, preocupările științifice, teologice, artistice și culturale, precum și specificitatea trăirii spiritualității ortodoxe sunt reflectate, cu acuratețe, de articolele și studiile cuprinse între cele 382 de pagini ale acestui volum, tipărit în foarte bune condiții grafice, așa cum au fost ele surprinse, adâncite sau promovate de reprezentanții mediului academic local și național, de profesorii de Teologie și de cei de Religie, ori de clericii și de mirenii ce au dorit să transpună acea fascinație a sacrului, așa cum au trăit-o sau aprofundat-o prin intermediul propriei lentile sufletești.
Această viziune despre lume și viață, fundamentată pe valorile Evangheliei lui Hristos, are menirea de a contribui, mai cu seamă, la educația tinerelor generații și la catehizarea credincioșilor noștri, în general, pentru a le oferi bucuria și frumusețea comuniunii creștine, precum și a trăirii prezenței lui Dumnezeu în viața și în istoria noastră.
Volumul aduce înaintea cititorilor, așa cum subliniază în Prefața volumului Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, acea: „Ortodoxie biruitoare, dătătoare de bucurie, de lumină și de speranță … Biserica vie și dinamică, expresie a vieții de comuniune și de iubire, dar și profunzimea speranței biruitoare… care ni-L face prezent pe Tatăl prin Fiul în Duhul Sfânt, sprijinind efortul nostru de înnoire și de transfigurare cu ajutorul harului Sfintelor Taine și Ierurgii. Prin întreaga sa activitate, prin intermediul frumuseții sale liturgice și a fidelității față de adevăr, ea dă mărturie despre fascinația sacrului și inefabila iubire a Tatălui ceresc, dar și despre autentica chemare a ființei umane, și anume, aceea de a fi în permanentă comuniune cu Dumnezeu și cu aproapele”.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI