You are currently viewing AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN TÂRGOVIȘTE

AU ÎNCEPUT ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITEREA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN TÂRGOVIȘTE

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște organizează Examene de Admitere în următorul an universitar, pentru studii universitare de Licență și Master, după următorul calendar:

Cursuri universitare de Licență:

• 1-22 iulie – înscrierea candidaților (on-line)

• 25 iulie – examen psihologic (ora 9:00) şi verificarea aptitudinilor muzicale (ora 10:00) și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă (ora 11:00)

• 26 iulie – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor

• 27 iulie – afişarea rezultatelor finale

• 28-12 august – încheierea contractelor pentru candidații declaraţi admişi

Cursuri universitare de Master:

• 11 iulie – 17 septembrie – înscrierea candidaților (on-line)

• 19 septembrie – susţinerea eseului

• 20 septembrie – afişarea rezultatelor

• 21-24 septembrie – încheierea contractelor pentru candidaţii declarați admişi

Calendarul complet al Examenului de Admitere, actele necesare pentru înscriere, detalii despre modul de desfășurare a probelor de concurs, despre criterii de admitere și despre criterii de departajare, se regăsesc afișate pe site-ul Facultății de Teologie, https://ftose.valahia.ro/, secțiunea ADMITERE.

Pentru obținerea Binecuvântării Chiriarhului, candidații se vor prezenta la sediul Arhiepiscopiei Târgoviștei (Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 11), cu cerere scrisă și o copie a dosarului de înscriere.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI