You are currently viewing CONCURS PENTRU ELEVII ŞCOLILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

CONCURS PENTRU ELEVII ŞCOLILOR DIN MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE

 

 

Cadrul conceptual al Concursului

 

DIACONUL CORESI – VOIEVOD AL LIMBII ROMÂNE ȘI

PROMOTOR AL UNITĂȚII NAȚIONALE

 

      1. Introducere

   Concursul Diaconul Coresi – Voievod al limbii române și promotor al unității naționale este organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei și Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, fiind dedicat Diaconului Coresi, unul dintre cei mai importanți meșteri tipografi din țară, care a contribuit decisiv la introducerea limbii române în cultul Bisericii noastre, precum și la răspândirea tipăriturilor românești în teritoriile locuite de strămoșii noștri. Prin larga circulație a cărților sale tipărite, care utilizau limba română în Muntenia și sudul Transilvaniei, Diaconul Coresi a devenit unul dintre primii ctitori ai limbii române literare.
   Prin raportarea la astfel de modele, susținem crearea unor repere valorice locale pentru evoluția elevilor și descoperirea importanței județului/zonei pentru dezvoltarea lor cognitivă, având în vedere că Târgoviște, istorica cetate de scaun a Țării Românești, a fost al patrulea centru tipografic de limba slavonă după Veneția, Cracovia și Cetinje și primul în spațiul sud-est european.

 

      2. Descrierea Concursului

   Evenimentul cultural-educațioanal se înscrie în categoria concursurilor școlare, fiind centrat pe dezvoltarea competențelor-cheie, prin abordarea inter și transdisciplinară a conținuturilor specifice și se va desfășura în perioada 2 octombrie – 14 noiembrie 2017.

 

      3. Organizatori

   Arhiepiscopia Târgoviștei și Liceul de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

 

      4. Argument

   Adevărat principe al tiparului în limba română, cunoscut meșter tipograf, iubitor de cultură și spiritualitate autentică, Diaconul Coresi, originar din județul Dâmbovița, a realizat unitatea spirituală, de limbă și de cultură, care a anticipat unitatea simbolică realizată, pentru scurt timp, de către Voievodul martir Mihai Viteazul și înfăptuită, parțial, prin Unirea Principatelor Române, la 24 ianuarie 1859 și, în totalitate, prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918, precum și evenimentele bisericești care au urmat acestora: dobândirea autocefaliei bisericești și ridicarea la rang de Patriarhie a Bisericii Ortodoxe Române.

 

      5. Obiective

   Proiectul își propune:
 cunoașterea complexă a unui fragment important din istoria românească veche;
 facilitarea accesului tinerilor la informații din surse diverse despre originea dâmbovițeană a Diaconului Coresi;
 cunoașterea de către elevii din mediul urban a valorii tiparului, a îndeletnicirii de tipăritor și a rolului însemnat al tiparului în dezvoltarea societății românești, precum și recunoașterea valorii cărții pentru formarea și dezvoltarea personalității creatoare a ființei umane , pentru a înțelege că, indiferent din ce mediu provine, un elev care iubește cartea poate deveni o personalitate marcantă a epocii sale;
 prezentarea diferitelor aspecte ale vieții și operei Diaconului Coresi, pentru a aduce înaintea contemporanilor noștri strădania acestui neîntrecut meșter tipograf;
 continuarea demersului cultural-educațional inițiat în anul 2016 de Arhiepiscopia Târgoviștei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, prin organizarea concursului Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII în toate liceele din municipiul Târgoviște;
 stimularea elevilor capabili de performanță, prin oferirea unor premii motivante.

 

      6. Condiții de participare

   Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a VII-a până la a XII-a, din școlile gimnaziale și liceele din Municipiul Târgoviște.
Nu se percepe taxă de participare.

 

      7. Desfășurarea Concursului

   7.1. Lansarea concursului
   În perioada 2-6 octombrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va posta pe site-ul eparhial regulamentul concursului, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, și îl va transmite tuturor școlilor gimnaziale și liceelor din Municipiul Târgoviște.

   7.2. Înscrierea participanților
   În perioada 9-17 octombrie, elevii care îndeplinesc criteriile și care doresc să se înscrie la concurs vor informa profesorul de Religie, care predă la clasă, prin care vor transmite o cerere de înscriere către Arhiepiscopia Târgoviștei.

   7.3. Etapa pe școală

   În perioada 18 octombrie – 03 noiembrie, elevii înscriși la concurs vor elabora, sub coordonarea profesorului de Religie/Limba Română/Istorie, un portofoliu de 8-10 pagini, format A4, TNR 12, la 1,5 rânduri, text (cel puțin 60% din economia portofoliului) și imagini.
Portofoliul va conține documentări (studii, eseuri, imagini, liste bibliografice etc.) , adaptate la nivelul gimnazial/liceal, cu privire la contribuția Diaconului Coresi la introducerea limbii române în cultul Bisericii noastre precum și la răspândirea tipăriturilor românești. De asemenea, va fi evocat modul prin care Diaconul Coresi a susținut și promovat unitatea spirituală, de limbă și de cultură, care a anticipat unitatea națională a tuturor românilor.

   Evaluarea portofoliilor, în etapa pe școală, va avea loc în data de 7 noiembrie și se va face de către o comisie constituită la nivelul fiecărei școli (prin decizie internă emisă de directorul instituției de învățământ), formată din profesorul de Religie, un profesor de Limba și Literatura Română și un profesor de Istorie.
   Lucrările vor fi evaluate pe trei niveluri de studiu (clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII), pentru etapa finală fiind selectate portofoliile care au obținut punctajul maxim la fiecare nivel.
   Arhiepiscopia Târgoviștei va oferi diplome de participare tuturor participanților, iar portofoliile câștigătoare, calificate la etapa finală, vor fi transmise de către profesorul de Religie, până la data de 9 noiembrie, directorului Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu menținea „pentru concursul Diaconul Coresi”.

   7.4. Etapa finală

   În această etapă, vor fi evaluate portofoliile desemnate câștigătoare în etapa anterioară și se vor selecta primele trei portofolii din fiecare nivel de studiu.
Evaluarea se va desfășura în data de 10 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, de către o comisie formată din:
 delegatul Centrului Eparhial – Președintele Comisiei;
 Inspectorul de Religie din cadrul ISJDB;
 Pc. Arhid. dr. Bogdan Hrestic – Directorul Seminarului;
 Dna prof. Tatiana Ghiță – Inspector de Lb. Română în cadrul ISJDB;
 Dl. prof. dr. Marian Curculescu – Inspector de Istorie în cadrul ISJDB;
 Dna prof. Gabriela Florica Catrina – Prof. de Lb. Română la C.N. ”Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.
   Se vor acorda locurile I, II și III primelor portofolii din fiecare nivel de studiu, și mențiune tuturor celorlalte portofolii participante la etapa finală.
   Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii tuturor participanților, în data de 14 noiembrie, într-un cadru festiv, la care vor lua parte toți elevii calificați la etapa finală, precum și profesorii lor coordonatori, în sala de festivități a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște, după ce vor fi prezentate cele 9 portofolii câștigătoare.
   Diplomele vor fi semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. NIFON, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, și de Dl. Prof. Ion SORIN, Inspector Școlar General în cadrul ISJDB. Pe diplome vor fi menționate și numele profesorilor coordonatori.
   Toți profesorii implicați în proiect vor primi adeverințe de participare (coordonator/evaluator), emise de conducerea fiecărei școli, în baza deciziei interne la care s-a făcut referire mai sus.
   Nu se admit contestații în urma evaluării portofoliilor.
   Elevilor participanți nu le vor fi restituite portofoliile.

 

      8. Calendarul de desfășurare a Concursului

 2-6 octombrie – lansarea concursului,
 9-17 octombrie – înscrierea la concurs,
 18 octombrie – 3 noiembrie – etapa pe școală,
 7 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa pe școală,
 7-9 noiembrie – depunerea portofoliilor câștigătoare la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște,
 10 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa finală,
 14 noiembrie – festivitatea de premiere a tuturor participanților.

 

      9. Promovarea Concursului

   Organizatorii vor mediatiza conceptul concursului pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei, www.arhiepiscopiatargovistei.ro și pe site-ul Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița, www.religiedb.ro.

   Cadrele didactice și elevii vor putea să-și exprime gândurile despre acest concurs într-un articol ce va apărea ulterior în revista Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița – „Evlavia”.

 

      10. Coordonatorii proiectului

 Pc. Pr. Dr. Ionuț GHIBANU, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. Dr. Marian PUIESCU, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. Dr. Ionuț ILEANA, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. prof. dr. Mihail STAN, Inspector de Religie în cadrul ISJDB
 Dna prof. Tatiana GHIȚĂ, Inspector Școlar în cadrul ISJDB
 Dl. prof. dr. Marian CURCULESCU, Inspector Școlar în cadrul ISJDB