You are currently viewing CONCURS ȘCOLAR „BISERICI ŞI MĂNĂSTIRI DÂMBOVIŢENE”

CONCURS ȘCOLAR „BISERICI ŞI MĂNĂSTIRI DÂMBOVIŢENE”

 

  CADRUL CONCEPTUAL AL CONCURSULUI

 

         1. Introducere
      Concursul Biserici și mânăstiri dâmbovițene este organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, înscriindu-se în seria de evenimente cultural-religioase dedicate Anului omagial al satului românesc (al preoților, învățătorilor și primarilor gospodari) și Anului comemorativ al Patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești în Patriarhia Română.
      Biserica Ortodoxă Română s-a implicat de-a lungul istoriei, alături de națiunea română, în toate marile ei momente, dovedind responsabilitate și fidelitate față de valoarea simbolică și valorile intrinseci ale patrimoniului cultural bisericesc, disponibilitate și angajament statornic în realizările importante ale acestui neam creștin. Satul românesc, creator și păstrător de artă creștină, a păstrat legătura dintre generațiile trecute și cele prezente, dintre tradiție și actualitate, fiind o sursă inepuizabilă de inspirație religioasă și artistică.
Biserica Ortodoxă Română a contribuit decisiv la dimensiunea fundamentală a educației pentru frumos, pentru artă, pentru valoare prin promovarea patrimoniului cultural bisericesc prin credința puternică în valorile și viitorul neamului românesc.

            2. Descrierea Concursului
      Evenimentul cultural-educațional se înscrie în categoria concursurilor școlare, fiind centrat pe dezvoltarea competențelor-cheie, prin abordarea inter și transdisciplinară a conținuturilor specifice și se va desfășura în perioada 8 octombrie – 16 noiembrie 2019.
Prin înscrierea la Concursul Național „Biserici și mânăstiri dâmbovițene”, participanții sunt de acord ca numele și datele câștigătorului/câștigătorilor să fie făcute publice. Lucrările pot fi folosite numai în cadrul promovării concursului, în cadrul unor expoziții și numai cu menționarea numelui autorului și a profesorului îndrumător cât și a instituției unde autorul învață.

            3. Organizatori
      Arhiepiscopia Târgoviștei, Asociația Profesorilor de Religie – filiala Dâmbovița și Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița.

 

            4. Argument
      Viața satului românesc care a păstrat și perpetuat frumosul, are la bază credința unitară, voința hotărâtă, curajul înțelept și fidelitatea înaintașilor noștri față de valorile patrimoniale ale acestui neam și unește smerenia și delicatețea sufletului cu dorința de frumusețe veșnică, netrecătoare. Biserica din centru satului, prin icoanele ei, este o biserică mărturisitoare, pictorii ei fiind misionari ai dreptei credințe și ai frumuseții netrecătoare.
      Mai cu seamă în acest An, avem datoria, cu toții, de a omagia pe cei care s-au implicat în viața satului, au ctitorit biserici și mânăstiri și de a le continua opera, prin implicarea în tot ceea ce aduce mai binele țării noastre.

 

         5. Obiective
      Proiectul își propune:
 cunoașterea complexă a unui fragment important din istoria românească veche;

 facilitarea accesului tinerilor la informații din surse diverse despre patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române
 identificarea elevilor cu aptitudini speciale: artistice (literare și de dezvoltare a interesului pentru lectură și pentru creație literară), plastice (desen, fotografie), teologice, de comunicare și organizare; ;
 stimularea creativității prin realizarea/redactarea unor creații artistice, plastice, literare sau teologice;
 afirmarea contribuției spirituale și culturale a spațiului dâmbovițean la înfăptuirea patrimoniul universal;
 permanentizarea demersului cultural-educațional inițiat în anul 2016 de Arhiepiscopia Târgoviștei, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, în toate liceele din municipiul Târgoviște, prin organizarea concursului Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII, în anul 2017, prin organizarea concursului Diaconul Coresi – Voievod al limbii române și promotor al unității naționale; și a continuat apoi, în anul 2018 concursul Contribuția Bisericii Ortodoxe Române la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918;
 stimularea elevilor capabili de performanță, prin oferirea unor premii motivante.

 

         6. Condiții de participare
      Concursul se adresează tuturor elevilor din clasele a VII-a până la a XII-a, din școlile gimnaziale și liceele din municipiul Târgoviște și orașele Pucioasa, Fieni, Moreni, Titu, Răcari și Găești.
      Nu se percepe taxă de participare.

 

 

         7. Desfășurarea Concursului

7.1. Lansarea concursului
În perioada 7-11 octombrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va posta pe site-ul eparhial regulamentul concursului, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, și îl va transmite tuturor școlilor gimnaziale și liceelor din municipiul Târgoviște.
7.2. Înscrierea participanților
În perioada 14-22 octombrie, elevii care doresc să se înscrie la concurs vor informa profesorul de Religie care predă la clasă, prin care vor transmite o cerere de înscriere către Arhiepiscopia Târgoviștei.
7.3. Etapa pe școală
În perioada 23 octombrie – 7 noiembrie, elevii înscriși la concurs vor elabora, sub coordonarea profesorului de Religie/Limba Română/Istorie/Geografie un portofoliu de 8-10 pagini, format A4, TNR 12, la 1,5 rânduri, text (cel puțin 60% din economia portofoliului) și imagini.
Portofoliul va conține documentări (studii, eseuri, imagini, liste bibliografice etc.), adaptate la nivelul gimnazial/liceal, cu privire la Bisericile și mânăstirile de pe raza județului Dâmbovița.

 

      În data de 11 noiembrie va avea loc o primă evaluare a portofoliilor, în etapa pe școală, de către o comisie constituită la nivelul fiecărei școli (prin decizie internă emisă de directorul instituției de învățământ), formată din profesorul de Religie, un profesor de Limba și Literatura Română și un profesor de Istorie/Geografie.
      Lucrările vor fi evaluate pe trei niveluri de studiu (clasele VII-VIII, clasele IX-X și clasele XI-XII), la etapa pe școală fiind selectate trei portofolii, câte unul (cel care a obținut punctajul maxim) pentru fiecare nivel de studiu.
      Arhiepiscopia Târgoviștei va oferi diplome tuturor participanților, iar portofoliile câștigătoare, calificate la etapa finală, vor fi transmise de către profesorul de Religie, până la data de 13 noiembrie, directorului Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu menținea „pentru concursul Biserici și mânăstiri dâmbovițene”.

 

7.4. Etapa finală
În această etapă, vor fi evaluate portofoliile desemnate câștigătoare în etapa anterioară și se vor selecta primele trei portofolii din fiecare nivel de studiu.
Evaluarea se va desfășura în data de 14 noiembrie, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, de către o comisie formată din:
1. Pr. dr. Ionuț ILEANA – delegatul Arhiepiscopiei Târgoviștei – Președintele Comisiei;
2. Pr. prof. dr. Mihail Iulian STAN – Inspectorul de Religie din cadrul ISJDB;
3. Dna prof. Tatiana GHIȚĂ – Inspector de Lb. Română în cadrul ISJDB;
4. Dna. prof. Angelica MILEA – Inspector de Istorie în cadrul ISJDB;
5. Pr. prof. dr. Marin BUGIULESCU – Directorul Seminarului;
6. Dna prof. Simona Maria MIHAI – Președinte APR – filiala Dâmbovița;
7. Dna prof. Gabriela CATRINA – C.N. ”Constantin Cantacuzino” din Târgoviște.
      

      Se vor acorda locurile I, II și III primelor portofolii de la fiecare nivel de studiu, și mențiuni tuturor celorlalte portofolii participante la etapa finală.
În data de 15 noiembrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii tuturor elevilor înscriși la concurs, într-un cadru solemn organizat în sala de festivități a Liceului de Arte „Bălașa Doamna” din Târgoviște.
      Diplomele vor fi semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. NIFON, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, de Dl. Prof. Elena Cristina STROE, Inspector Școlar General în cadrul ISJDB și de D-na prof. Simona Maria MIHAI, Președinte APR – filiala Dâmbovița. Pe diplome vor fi menționate și numele profesorilor coordonatori.
      Toți profesorii implicați în proiect vor primi adeverințe de participare (coordonator/ evaluator), emise de conducerea fiecărei școli, în baza deciziei interne la care s-a făcut referire mai sus.
      Nu se admit contestații în urma evaluării portofoliilor.
      Elevilor participanți nu le vor fi restituite portofoliile.

 

 

         8. Calendarul de desfășurare a Concursului
 7 – 11 octombrie – lansarea concursului,
 14 – 22 octombrie – înscrierea la concurs,
 23 octombrie – 7 noiembrie – etapa pe școală,
 11 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa pe școală,
 11 – 13 noiembrie – depunerea portofoliilor câștigătoare la Seminarul Teologic,
 14 noiembrie – evaluarea portofoliilor – etapa finală,
 15 noiembrie – festivitatea de premiere a tuturor participanților.

 

 

         9. Promovarea Concursului
      Organizatorii vor mediatiza conceptul concursului pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei, www.arhiepiscopiatargovistei.ro și pe site-ul Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița, www.religiedb.ro.

 

      Cadrele didactice și elevii vor putea să-și exprime gândurile despre acest concurs într-un articol din revista Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița – „Evlavia”.

 

 

         10. Coordonatorii proiectului

 

 Pc. Pr. Dr. Ionuț GHIBANU, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. Dr. Marian PUIESCU, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. Dr. Ionuț ILEANA, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. prof. dr. Mihail STAN, Inspector de Religie în cadrul ISJDB
 Dna prof. Tatiana GHIȚĂ, Inspector Școlar în cadrul ISJDB
 Dna. prof. Angelica MILEA, Inspector de Istorie în cadrul ISJDB
 Pr. prof. dr. Marin BUGIULESCU, Directorul Seminarului
 Dna prof. Simona Maria MIHAI, Președinte APR – filiala Dâmbovița