You are currently viewing CONCURSUL ȘCOLAR PENTRU ELEVII LICEELOR DIN TÂRGOVIȘTE

CONCURSUL ȘCOLAR PENTRU ELEVII LICEELOR DIN TÂRGOVIȘTE

IEROMONAHUL MACARIE ȘI EXCELENȚA TIPOGRAFICĂ DE LA TÂRGOVIȘTE ÎN SECOLELE XVI-XVIII

      1. Introducere
Concursul Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII este organizat de Arhiepiscopia Târgoviștei cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit NIFON, și cu aprobarea Inspectoratului Școlar Județean Dâmbovița, fiind dedicat Ieromonahului Macarie şi tiparului târgoviştean.
Prin raportarea la modele, susținem crearea unor repere valorice locale pentru evoluţia elevilor şi descoperirea importanţei judeţului/zonei pentru dezvoltarea cunoaşterii, Târgoviştea fiind al patrulea centru tipografic de limba slavonă după Veneţia, Cracovia şi Cetinje şi primul în spaţiul sud-est european.

 

      2. Descrierea Concursului
Prezentul concurs se va desfășura în perioada 19 septembrie – 20 octombrie 2016, și se înscrie în categoria concursurilor şcolare, fiind centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie, prin abordarea inter şi transdisciplinară a conţinuturilor disciplinare.

3. Organizatori
Arhiepiscopia Târgoviştei, cu aprobarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Dâmboviţa.

 

      4. Argument

Tiparul târgoviștean este parte integrantă a culturii locale și naționale, cu rol esențial în aprofundarea și dezvoltarea culturii și a spiritualității românești, ieromonahul Macarie fiind cel care a tipărit primele cărți de cult de pe teritoriul țării noastre.
Având în vedere că în data de 20 octombrie 2016, la Mânăstirea Dealu, va avea loc inaugurarea bustului lui Macarie, evenimentul va fi marcat de un simpozion și de concursul Ieromonahul Macarie și excelența tipografică de la Târgoviște în secolele XVI-XVIII.

 

      5. Obiective
Proiectul îşi propune:
 să contribuie la cunoașterea cât mai complexă a unui fragment important din istoria românească veche;
 să faciliteze accesul tinerilor la informații cât mai vaste despre tiparul târgoviștean și despre protagoniștii acestuia, care au marcat sec. XVI-XVIII;
 ca și elevii din mediul urban să cunoască mai bine valoarea tiparului, minunata îndeletnicire de tipăritor, rolul însemnat al tiparului în dezvoltarea societăţii româneşti, valoarea cărţii pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii creatoare a fiinţei umane şi să înțeleagă că, indiferent din ce mediu provine, un elev dotat poate deveni o personalitate marcantă a epocii sale;
 să motiveze elevii ciclului de învățământul liceal din Municipiul Târgoviște în cunoaşterea şi aprofundarea operei tipografice a Ieromonahului Macarie și a celorlalți meșteri tipografi care și-au desfășurat activitatea în vechea capitală a Țării Românești;
 să stimuleze elevii de nivel liceal, capabili de performanță, prin oferirea unor premii motivante.

 

     6. Condiții de participare
Concursul se adresează tuturor elevilor înscriși în liceele din Municipiul Târgoviște, indiferent de anul de studiu, pentru evaluare fiind luate în calcul doar lucrările depuse în perioada de desfășurare a acestuia.
Nu se percepe taxă de participare.

 

      7. Desfășurarea Concursului
7.1. Anunțarea concursului
În perioada 09-14 septembrie, Arhiepiscopia Târgoviștei va transmite regulamentul concursului, aprobat de Inspectoratul Școlar Județean Dâmbovița, tuturor liceelor din Municipiul Târgoviște.
7.2. Înscrierea participanților
În perioada 19-26 septembrie, elevii care îndeplinesc criteriile și care doresc să se înscrie la concurs, vor informa Profesorul de Religie din liceul respectiv, și vor transmite o cerere de înscriere către Arhiepiscopia Târgoviștei.
7.3. Etapa liceală
În perioada 27 septembrie – 14 octombrie, elevii înscriși la concurs vor elabora un portofoliu de 8-10 pagini, format A4, TNR 12, la 1,5 rânduri, text (cel puţin 60% din economia portofoliului) şi imagini, sub coordonarea profesorului de Religie.
Portofoliul va conține documentări privind oameni de seamă din vechea capitală a Țării Românești, care au contribuit la dezvoltarea orizontului cunoaşterii prin tipărirea cărţilor, și poate prezenta una sau mai multe personalităţi ale tiparului târgoviştean din secolele XVI-XVIII, după modelul studiului monografic, adaptat la nivelul liceal.
Evaluarea portofoliilor, în etapa liceală, va avea loc în data de 17 octombrie, și se va face de către o comisie constituită la nivelul fiecărui liceu, prin decizie internă emisă de Directorul instituției de învățământ, formată din Profesorul de Religie, un Profesor de Limba și Literatura Română și un Profesor de Istorie, comisie care va stabili un singur portofoliu pentru participarea la etapa pe municipiu.
Arhiepiscopia Târgoviștei va oferi diplome de participare tuturor participanților, iar portofoliul câștigător, calificat la etapa următoare, va fi transmis de către Profesorul de Religie, până pe 18 octombrie, Directorului Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, cu menținea „pentru concurs”.
7.4. Etapa municipală
În această etapă, vor fi evaluate portofoliile desemnate câștigătoare în etapa anterioară (câte un portofoliu din fiecare liceu din Municipiul Târgoviște).
Se va desfășura în data de 19 octombrie la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, evaluarea fiind făcută de o comisie formată din:
 delegatul Centrului Eparhial – Președintele Comisiei;
 Inspectorul de Religie din cadrul ISJDB;
 Pc. Arhid. dr. Bogdan Hrestic – Directorul Seminarului;
 Dna prof. Tatiana Ghiță – Inspector de Lb. Română în cadrul ISJDB;
 Dl. prof. dr. Marian Curculescu – Inspector de Istorie în cadrul ISJDB;
 Dna prof. Gabriela Florica Catrina – Prof. de Lb. Română la C.N. C-tin Cantacuzino din Târgoviște.
Se vor acorda primelor portofolii locurile I, II și III, și mențiune tuturor celorlalte portofolii participante.
Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii locurilor I, II și III, într-un cadru festiv, în data de 20 octombrie, la Mănăstirea Dealu, cu ocazia manifestărilor prilejuite de inaugurarea bustului lui Macarie.
Arhiepiscopia Târgoviștei va acorda diplome și premii tuturor participanților calificați la etapa municipală.
Diplomele vor fi semnate de Înaltpreasfințitul Părinte Dr. NIFON, Arhiepiscopul și Mitropolitul Târgoviștei, și de Dl. Prof. Ion SORIN, Inspector Școlar General în cadrul ISJDB, fiind menționate pe acestea și numele profesorilor coordonatori.
Toţi profesorii îndrumători vor primi adeverinţe de participare (coordonator/evaluator), emise de direcțiunea fiecărui liceu, în baza deciziei interne la care s-a făcut referire mai sus.
Nu se admit contestaţii în urma evaluării portofoliilor.
Nu se restituie lucrările elevilor participanţi.

 

      8. Calendarul de desfășurare a Concursului
 19-26 septembrie – înscrierea la concurs
 27 septembrie-14 octombrie – etapa liceală
 17 octombrie – evaluarea portofoliilor înscrise la etapa liceală
 17-18 octombrie – depunerea portofoliilor câștigătoare la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște
 19 octombrie – etapa municipală – evaluarea portofoliilor
 20 octombrie – premierea

 

      9. Promovarea Concursului
Organizatorii vor mediatiza conceptul concursului pe site-ul Arhiepiscopiei Târgoviștei, www.arhiepiscopiatargovistei.ro, și pe site-ul Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița, www.religiedb.ro.

Cadrele didactice şi elevii, vor putea să-şi exprime gândurile despre acest concurs într-un articol ce va apărea ulterior în revista Profesorilor de Religie din județul Dâmbovița – „Evlavia”.

 

      10. Coordonatorii proiectului
 Pc. Pr. Dr. Ionuț GHIBANU, Vicar Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. Dr. Marian PUIESCU, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. Dr. Ionuț ILEANA, Consilier Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviștei
 Pc. Pr. prof. dr. Mihail STAN, Inspector de Religie în cadrul ISJDB
 Dna prof. Tatiana GHIȚĂ, Inspector Școlar în cadrul ISJDB
 Dl. prof. dr. Marian CURCULESCU, Inspector Școlar în cadrul ISJDB