You are currently viewing CONSILIUL ŞI ADUNAREA EPARHIALĂ ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI BILANTUL EPARHIEI PE ANUL 2015

CONSILIUL ŞI ADUNAREA EPARHIALĂ ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIŞTEI BILANTUL EPARHIEI PE ANUL 2015

             

 

            

 

   Joi, 4 februarie 2016, sub președinţia Înaltpreasfintitului Părinte Arhiepiscop si Mitropolit NIFON, s-au desfășurat lucrările anuale ale Consiliului Eparhial, după care, în Aula “Sf. Voievod Neagoe Basarab”, a avut loc întrunirea anuală a Adunării eparhiale, care a analizat întreaga activitate a Arhiepiscopiei Târgoviştei pe anul 2015, din punct de vedere administrativ-bisericesc, economico-financiar, cultural-educațional și social-filantropic. Evenimentul bisericesc local a fost precedat de slujba de Te-Deum, oficiată în Paraclisul mitropolitan Kretzulescu, cu participarea membrilor Consiliului şi ai Adunării Eparhiale, dar şi a unor invitaţi, precum membri de onoare ai celor două organisme eparhiale amintite mai sus, părinţii protopopi, profesori de la şcolile de teologie, precum şi stareţi şi stareţe de la aşezămintele monahale din Eparhie.
   Şedinţa în plen a Adunării Eparhiale anuale a fost deschisă de către Înaltpreasfinţia Sa, care a prezentat trăsăturile dominante ale activităţii bisericeşti din Eparhia noastră, cele mai noi provocări pastoral-misionare ale cadrului socio-cultural contemporan, precum şi cele mai de seamă realizări din anul 2015 şi obiectivele majore ale anului 2016.
   Din rapoartele de activitate prezentate, amintim câteva din elementele definitorii ale misiunii pastorale din Arhiepiscopia Târgoviștei. Astfel, evenimentul eparhial al anului 2015, din punct de vedere spiritual și cultural, a fost constituit de sărbătorirea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, în zilele de 10 și 11 august. Din perspectivă educațională, evenimentul central a fost constituit de organizarea, la Târgoviște, în luna aprilie, a Olimpiadei Naţionale de Religie pentru seminariile şi liceele teologice.
   În Eparhia noastră, s-au desfășurat proiecte social-filantropice în valoare de aproximativ 1.000.000 lei, beneficiind de sprijin financiar 1.831 persoane. Centrul eparhial a oferit 16 burse pentru elevi și studenți merituoși din Eparhie, în valoare de 48.000 lei, iar copiilor din cadrul Apartamentului Social Protejat “Sf. Ier. Nicolae “din cadrul Centrul Social Creștin al Eparhiei noastre, le-au fost acordate tabere la munte și la mare. Au fost ajutați, în regim de urgență, numeroși credincioși cu nevoi medicale sau probleme materiale deosebite, în valoare de 35.000 lei. Unor preoți cu posibilități materiale reduse, preoți pensionari, preotese văduve sau preoți tineri, recent hirotoniți, le-au fost acordate ajutoare în valoare de 30.900 lei. Au fost sprijinite, în derularea unor proiecte social-filantropice și misionar-culturale, 40 de parohii cu posibilități materiale reduse, cu suma de 30.000 lei. Toate centrele sociale din județ au fost sprijinite cu produse alimentare, materiale igenico-sanitare, ori articole de menaj, îmbrăcăminte și altele, în valoare de 20.000 lei, prin contribuția unor parohii din vecinătatea lor. S-au derulat, cu succes, numeroase alte proiecte filantropice, dintre care amintim de campania de donare de sânge intitulată “Donează sânge-salvează o viață”, ce a avut loc în 6 centre de transfuzie din judeţ, donaţia ajungând la 70 litri de sânge. De asemenea, s-a organizat o colectă pentru doi fii ai județului nostru, aflați în dificultate, în valoare de 18.734 lei, iar doi răniți, în urma tragediei de la Clubul “Colectiv” din București, de la noi din Eparhie, au fost sprijiniți cu suma de 9.400 lei.
   Din punct de vedere administrativ, precizăm că în parohiile Eparhiei noastre funcționează 309 comitete de tineret, în care activează 3.351 de voluntari tineri, ce au participat la peste 400 de activități de-a lungul anului. În prezent, în Eparhie funcționează 450 de preoți și 555 de persoane neclericale, care deservesc 347 lăcașe de cult, din care 11 mânăstiri și 2 schituri, în acestea din urmă vieţuind 33 monahi și 120 monahii.
   Anul trecut s-au desfășurat lucrări de construcţie la 21 de biserici noi și la 37 de case parohiale (din care au fost finalizate 11), iar la 31 de locașuri de cult s-au desfășurat proiecte de restaurare.
Pentru susţinerea misiunii-pastorale a Eparhiei noastre au fost tipărite următoarele lucrări: “Almanahul bisericesc pe anul 2016”, „Molitfelnicul lui Dimitrie Liubavici – operă misionară, spirituală şi misionară definitorie a Ortodoxiei româneşti din secolul al XVI – lea” şi „Răspuns împotriva Catehismului calvinesc – operă misionară şi apologetică a Ortodoxiei româneşti în veacul al XVII – lea”.
   La finalul şedinţei Adunării Eparhiale, au avut loc vii dezbateri cu privire la cele prezentate, s-au făcut propuneri cu privire la optimizarea activităţii eparhiale şi au fost aprobate rapoartele comisiillor şi obiectivele specifice pentru anul 2016.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI