You are currently viewing CRED –CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROFESORII DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

CRED –CURS DE FORMARE PROFESIONALĂ PENTRU PROFESORII DE RELIGIE DIN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

      

      Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, o primă grupă formată din 24 de profesori de Religie participă, în această perioadă, la sesiunile de formare ale proiectului „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți”, derulat de Ministerul Educaţiei și Cercetării în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației, 8 Case ale Corpului Didactic din fiecare regiune de dezvoltare (Botoșani, Brașov, București, Buzău, Cluj, Olt, Teleorman și Timiș) și 3 inspectorate școlare (Bihor, Iași și București).
      Proiectul CRED se desfășoară în perioada 28 septembrie – 15 decembrie 2020 exclusiv online și propune profesorilor participanți dobândirea de noi cunoștințe pentru a aplica o abordare metodologică centrată pe competențe cheie, în acord cu noul curriculum, în vederea adaptării activităților de învățare la nevoile specifice ale fiecărui elev, inclusiv ale celor aflați în risc de abandon școlar. De asemenea, proiectul mai are ca scop descoperirea de noi valențe ale vocației de dascăl, prin îmbinarea metodelor clasice de predare cu cele inovatoare, pentru facilitarea învățării în contexte nonformale și informale de educație și a predării-învățării centrate pe elev.
      Pentru profesorii din județul Dâmbovița, formator este domnul Marcel Danțiș, profesor de Religie și Director adjunct la Școala Gimnazială „Pictor Nicolae Grigorescu” din Titu.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI