You are currently viewing EVENIMENTE ECLEZIALE FESTIVE LA TÂRGOVIȘTE

EVENIMENTE ECLEZIALE FESTIVE LA TÂRGOVIȘTE

   Sub preşedinţia Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Nifon, la Centrul Eparhial al Arhiepiscopiei Târgoviştei, s-a întrunit, luni, 25 ianuarie 2021, Adunarea Generală anuală a Asociaţiei Centrul Diaconal „Casa Creştină”. Ea a fost deschisă de către Mitropolitul Nifon, Președintele onorific al instituției, care a evocat rolul ei deosebit de important, mai cu seamă astăzi, în contextul noii pandemii și a nevoilor concrete și numeroase de ajutorare a aproapelui. De asemenea, Înaltul Ierarh a subliniat implicarea concretă a Asociației în numeroase programe și proiecte ce au avut ca obiectiv sprijinirea misiunii pastorale a Eparhiei noastre în cadrul comunității noastre locale.
   După aceea, în calitate de Președinte, Pc. Pr. dr. Ionuţ Ghibanu, Vicar Eparhial, precum şi Pc. Pr. Adrian Rada, Directorul executiv, au prezentat Raportul general de activitate pe anul 2020, Raportul financiar-contabil și Raportul de certificare al cenzorului. La final, au fost abordate câteva probleme curente, administrative, ale instituției, ce au vizat optimizarea activității ei. Din rapoartele prezentate, menționăm că în cadrul Centrului Social Creştin, au fost realizate numeroase activităţi cu caracter social-filantropic, de consiliere, susţinere şi suport pentru copii şi familii aflate în dificultate, deși evoluția pandemiei Covid 19 a redus posibilitatea de interacționare cu copii și familiile aflate în dificultate și mai ales accesul acestora la activitățile derulate în cadrul instituției.

   Dintre activitățile cele mai importante, amintim de: oferirea de pachete cu alimente familiilor aflate în situaţie de risc social, distribuirea către centrele sociale din judeţ a unor articole de îmbrăcăminte și încălţăminte noi, colectate în urma unor donații; realizarea de şedinţe de consiliere cu persoane provenite din medii defavorizate și de anchete sociale pentru familii aflate în situații de risc, care locuiesc pe raza Muncipiului Târgovişte, în vederea obţinerii ajutorului financiar necesar achiziţionării tratamentului medicamentos pentru persoane din familie care suferă de boli grave. Cu sprijinul Federației Filantropia și a I.O.C.C. Romania au fost acordate ajutoare, constând în 600 kituri educaționale, ce au fost distribuite copiilor defavorizați din Eparhie. Reținem că Asociaţia Centrul Diaconal „Casa Creştină” a fost constituită în anul 2004, la inițiativa Înaltpreasfinției Sale, fiind o instituție a Eparhiei noastre, membră a Federaţiei „Filantropia” din Patriarhia Română şi are ca scop exprimarea iubirii solidare față de aproapele, prin intermediul unor proiecte și programe care mediază lumina milostivirii dumnezeiești în societatea noastră contemporană.
   Tot astăzi, s-a desfășurat, la Centrul Eparhial, la început sub președinția Pc. Pr. dr. Ionuț Adrian Ghibanu, Vicar eparhial, iar apoi sub cea a Mitropolitului Nifon, și Adunarea Generală a Asociației Casa de Ajutor Reciproc a Clerului şi Salariaţilor Bisericeşti din Arhiepiscopia Târgoviștei (C.A.R.), al cărei obiectiv a fost prezentarea dării de seamă cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2021. Aceasta a fost prezentată rezumativ de Pc. Pr. Valeriu Gheorghe, preşedintele C.A.R, iar apoi au fost prezentate: Contul de execuție bugetară, Bugetul de venituri și cheltuieli, precum și Raportul Comisiei de Cenzori, la final fiind abordate diferite probleme legate de așteptările instituționale. Menționăm că această instituție eparhială are 1.102 membri titulari, iar, în anul 2019, a acordat 104 împrumuturi, în valoare de 1.513.400 lei. De altfel, în cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a accentuat importanța pastoral-misionară a acestei deosebit de importante instituții eparhiale financiare, mai cu seamă rolul ei social-filantropic, fiindcă susține nevoi concrete ale membrilor ei atunci când sunt confruntați cu încercări și obstacole, dând mărturie de solidaritate concretă și comuniune, în societatea de astăzi.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI