You are currently viewing EXAMEN DE ATESTAT, LA SEMINARUL TEOLOGIC DIN TÂRGOVIŞTE

EXAMEN DE ATESTAT, LA SEMINARUL TEOLOGIC DIN TÂRGOVIŞTE

      

 

      Miercuri, 29 mai 2019, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon a avut loc, la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgovişte, examenul de atestare a cunoştinţelor profesionale pentru elevii clasei a XII-a, specializarea teologie pastorală, la finalizarea ciclului liceal de 4 ani.

      În cadrul acestui examen, fiecare elev a fost evaluat la disciplinele: Liturgică, Muzică, Catehetică şi Omiletică, după care a susținut câte o lucrare de atestat, întocmită sub coordonarea unui profesor al școlii.

      Reamintim că Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” este o instituţie teologico-educaţională, în prezent, școala având 328 elevi, la gimnaziu, filologie și profilul teologic.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI