You are currently viewing FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ EXAMENE DE ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER

FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN TÂRGOVIȘTE ORGANIZEAZĂ EXAMENE DE ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște organizează o nouă sesiune a Examenului de Admitere în următorul an universitar, pentru studii universitare de Licență, după următorul calendar:

  • 07-20 septembrie – înscrierea online (https://admitere.valahia.ro/)
  • 21 septembrie – examen psihologic şi verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică
  • 22 septembrie – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor
  • 22-25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Totodată sunt în desfășurare înscrierile pentru Examenul de Admitere pentru studii universitare de Master, după următorul calendar:

  • 11 iulie – 19 septembrie – înscrierea online (https://admitere.valahia.ro/)
  • 20 septembrie – susținerea probelor eliminatorii și/sau probelor de concurs
  • 21 septembrie – afișarea rezultatelor
  • 22-25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Calendarul complet al Examenului de Admitere, actele necesare pentru înscriere, detalii despre modul de desfășurare a probelor de concurs, despre criterii de admitere și despre criterii de departajare, se regăsesc afișate pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, https://ftose.valahia.ro/, secțiunea ADMITERE/TEOLOGIE.

Pentru obținerea binecuvântării Chiriarhului, candidații se vor prezenta la sediul Arhiepiscopiei Târgoviștei (Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 11), cu cerere scrisă și copii ale documentelor dosarului de înscriere.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI