You are currently viewing HRAMUL PARACLISULUI EPARHIAL KRETZULESCU DIN TÂRGOVIȘTE

HRAMUL PARACLISULUI EPARHIAL KRETZULESCU DIN TÂRGOVIȘTE

 

  

  

   Marți, 17 ianuarie 2017, cu ocazia sărbătorii Sf. Cuv. Antonie cel Mare, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON a săvârșit Sfânta Liturghie la Paraclisul Eparhial din Târgoviște, cu ocazia hramului acestui sfânt locaș.

   La eveniment, au participat Părinți Consilieri de la Centrul Eparhial, preoți și ieromonahi din Eparhie, precum și credincioși din Municipiul Târgoviște.

   Cu acest prilej, Înaltpreasfinția Sa a hirotonit întru preot, pe seama Parohiei Românești, Protoieria Titu, pe tânărul Mihail Cătălin Dumitru, absolvent de studii de licență și masterat în cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște.

   În cuvântul său, Înaltul Ierarh a evocat personalitatea Sf. Cuv. Antonie cel Mare, model de credință și smerenie, organizatorul monahismului de obște în Biserica creștină și exemplu de încredere nestrămutată în Dumnezeu. Pentru contemporaneitate, viața și activitatea Sf. Cuv. Antonie cel Mare este un îndemn la statornicie în credință, ajutorarea aproapelui și aprofundarea comuniunii, ca semne ale lucrării și prezenței lui Dumnezeu în lumea noastră.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI