You are currently viewing IEROMONAHUL MACARIE ȘI EXCELENȚA TIPOGRAFICĂ DE LA TÂRGOVIȘTE ÎN SECOLELE XVI-XVIII

IEROMONAHUL MACARIE ȘI EXCELENȚA TIPOGRAFICĂ DE LA TÂRGOVIȘTE ÎN SECOLELE XVI-XVIII

   Volumul acesta este dedicat Ieromonahului Macarie, cel care a tipărit la Târgoviște primul Liturghier ortodox din lume (1508), dar și tuturor acelora care s-au ostenit cu tipărirea de carte, în Muntenia, între secolele XVI-XVIII, ca un omagiu, peste timp, adus gloriei vechiului centru tipografic târgoviștean care a sprijinit misiunea pastorală a Bisericii noastre de-a lungul secolelor.

   Cartea cuprinde lucrările Simpozionului Internațional de la Târgoviște, desfășurat în ziua de 20 octombrie 2016, în Sala Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țări Românești, de la Mânăstirea Stelea, evidențiind importanța Ieromonahului Macarie și a tiparului întru propovăduirea mesajului misionar al Bisericii noastre străbune. Comunicările au fost prezentate, la evenimentul științific mai sus menționat, de personalități ale spațiului teologic și cultural academic, românesc și muntenegrean, evidențiindu-se rolul special al Ieromonahului Macarie de punte între Ortodoxia de la Nord și de la Sud de Dunăre.  

  Așa cum menționează în prefața cărții Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, „primul tipograf român, Ieromonahul Macarie, este cel care a dăruit misiunii ortodoxe a epocii, contemporanilor și posterității primul Liturghier ortodox din lume și prima carte tipărită pe teritoriul țării noastre în anul 1508, continuând, apoi, cu Octoihul (1510) și Tetraevangheliarul (1512), cărți atât de necesare optimei desfășurări a cultului ortodox. La jumătate de secol de la tipărirea Bibliei de către Johannes Gutenberg, Macarie introduce tiparul la noi, ca cel mai nou mijloc de comunicare socială a timpului său și important instrument pastoral-misionar eclezial”.
   Adevărat inovator, vizionar și profet al timpului său, prin tipărirea acestor volume, menționate mai sus, Ieromonahul Macarie a pregătit terenul pentru activitatea diaconului Coresi, marele voievod al cărții românești și înaintemergător al voievodului Mihai Viteazul, primul mare unificator al românilor. Prin activitatea, jertfa și dăruirea acestor oameni ai Bisericii, noi, românii, am fost uniți prin spiritualitate, cultură și limbă, cu mult înainte de a se realiza acea mult dorită unitate națională de stat. Pentru a valoriza, așa cum se cuvine, aceste capodopere ale spiritualității și culturii creștine și românești era nevoie de readucerea lor în prim planul dialogului cultural. De aceea, pentru optima punere în valoare a patrimoniului nostru creștin și românesc, dar și a realității istorice că vechea noastră cultură poartă o puternică amprentă eclezială, Arhiepiscopia Târgoviștei a organizat acest simpozion dedicat Ieromonahului Macarie, în urma căruia a reieșit acest volum.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI