ÎNALTPREASFINȚITUL PĂRINTE MITROPOLIT NIFON A PARTICIPAT LA CEREMONIA DE SEMNARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE PENTRU PROIECTUL „EXTINDEREA ȘI ECHIPAREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE LA UNIVERSITATEA „VALAHIA” DIN TÂRGOVIȘTE

        

   Astăzi, 19 mai 2020, Universitatea „Valahia” din Târgoviște a primit vizita domnului Liviu Mușat, directorul Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia. Alături de rectorul universității, conf. univ. dr. Laura Monica Gorghiu, au fost prezenți Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, conf. univ. dr. Călin Dinu Oros, managerul de proiect, Pr. Vicar eparhial Ionuț Ghibanu și deputatul Corneliu Ștefan.
   Agenda întâlnirii a inclus începerea implementării proiectului Extinderea și echiparea infrastructurii educaționale la Universitatea „Valahia” din Târgoviște, proiect POR/452/10/3/ în cadrul apelului Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar în relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive.
   Prin acest proiect se propune extinderea unui corp de clădire al universității, în vederea creării de spații moderne adaptate unui proces educațional de calitate, pentru următoarele facultăți: Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, Facultatea de Științe și Arte și Facultatea de Drept și Științe Administrative.
   Domnul director Liviu Mușat a subliniat, printre altele, necesitatea unei permanente consultări între beneficiari și organismul intermediar, pe toată durata proiectului. De asemenea, și-a mărturisit convingerea că acest proiect se va finaliza așa cum a fost propus și a urat succes conducerii universității și echipei de implementare a proiectului.
   Rectorul universității a declarat că Universitatea „Valahia” din Târgoviște este una din instituțiile emblemă ale județului, iar edificiul nou construit va oferi posibilitatea concentrării activităților în cadrul campusului și realizarea unui proces educațional de calitate în spații de învățământ la standarde europene. Implementarea proiectului va avea un impact pozitiv nu doar asupra studenților universității, ci și asupra mediului socio-economic din județ, care va avea acces la informații de specialitate, consultanță și formare continuă, prin programe corelate cu nevoile pieței muncii.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI