You are currently viewing ÎNALTPREASFINȚITUL PĂRINTE MITROPOLIT NIFON PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE CELEI DE A V-A CONFERINŢE PANORTODOXE PRESINODALE DE LA GENEVA

ÎNALTPREASFINȚITUL PĂRINTE MITROPOLIT NIFON PARTICIPĂ LA LUCRĂRILE CELEI DE A V-A CONFERINŢE PANORTODOXE PRESINODALE DE LA GENEVA

            

 

   Luni, 12 octombrie 2015, în calitate de conducător al delegației Ortodoxiei românești, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON a participat, la Centrul Patriarhiei Ecumenice de la Chambésy, de lângă Geneva, Elveţia, la deschiderea lucrărilor celei de a V-a Conferinţe Panortodoxe Presinodale, convocată de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic al Constantinopolului. Din delegația românească au mai făcut parte P. S. Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, în calitate de membru, şi Pr. Prof. Dr. Viorel Ioniţă, în calitate de consultant.
   Duminică, 11 octombrie 2015, toţi conducătorii de delegaţii au slujit împreună Sfânta Liturghie în catedrala Centrului, în prezenţa unui număr mare de credincioşi. Iar, luni, 12 octombrie 2015, au fost deschise lucrările conferinţei, de asemenea, tot în catedrala Centrului Ecumenic prin cuvântarea Mitropolitului Ioannis de Pergamos, reprezentantul Patriarhiei Ecumenice şi preşedintele conferinţei. Acesta a subliniat că scopul Conferinţei este să adopte în unanimitate textele legate de următoarele teme adoptate de Comisia Interortodoxă Pregătitoare: autonomia şi modul ei de proclamare, postul şi importanţa lui astăzi, Biserica Ortodoxă şi restul lumii creştine, precum și contribuția Bisericii Ortodoxe la triumful păcii, dreptății, libertății, înfrățirii și iubirii între popoare și la abolirea discriminărilor rasiale și de alte feluri. După aprobarea lor, aceste texte vor fi prezentate direct Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe. De asemenea, a fost înaintată propunerea ca temele care nu vor putea fi elaborate, din lipsă de timp, să fie avute în vedere spre a fi abordate în cadrul mesajului care va fi transmis la finele Sfântului şi Marelui Sinod, această propunere fiind privită ca o contribuţie importantă.
   A fost preazentat raportul Mitropolitului Jérémie al Elveţiei, în numele Secretariatului pentru pregătirea Sfântului şi Marelui Sinod al Bisericii Ortodoxe, după care fiecare conducător de delegație a dat citire mesajului din partea Bisericii Ortodoxe pe care a reprezentat-o, ocazie cu care Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit NIFON a transmis mesajul Preafericitului Părinte Patriarh DANIEL, din partea Bisericii noastre.
   Precizăm că lucrările Conferinţei vor continua până în ziua de vineri, 16 octombrie 2015.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI