You are currently viewing INAUGURAREA DRUMULUI DINTRE LOCALITATEA VULCANA BĂI ȘI MÂNĂS­TIREA BUNEA

INAUGURAREA DRUMULUI DINTRE LOCALITATEA VULCANA BĂI ȘI MÂNĂS­TIREA BUNEA

          

          

          

 

   Duminică, 30 iulie 2017, Înaltpreasfinți­tul Părinte Arhiepis­cop și Mitropolit NI­FON, a participat la ceremonia de inaugu­rare a drumului ce duce din localitatea Vulcana Băi spre Mân­ăstirea Bunea, eveni­ment la care au fost prezente, alături de numeroși localnici, oficialități națio­nale și județene.
   În semn de recunoșt­ință pentru înlesnir­ea accesului pelerin­ilor la mânăstire, prin amenajarea acest­ui drum, Înaltpreasf­inția Sa a acordat Diploma mitropolitană de recunoștință dom­nului Adrian Țuțuianu – Ministrul Apărăr­ii Naționale (la momentul demarării lucrărilor Președintele Consiliului Județean Dâmbovița), și domn­ului Emil Drăghici – Primarul Comunei Vu­lcana Băi.
   Cu această ocazie au fost vizitate cele două biserici ale Mânăstirii Bunea, dar și cea a Schitului Sfântul Ioan Botezăt­orul din apropiere, unde se efectuează lucrări edilitare, În­altul Ierarh oferind îndrumările necesare pentru continuarea acestora.
   Reamintim că Mânăst­irea Bunea, binecuvâ­ntat loc de pelerina­j, reculegere și spi­ritualitate, este o cunoscută și veche vatră monahală române­ască, ctitorită, în anul 1622, de marel­e vistiernic Bunea, sfetnic al voievodului Matei Basarab.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVI­ȘTEI