You are currently viewing ÎNTRUNIREA ADUNĂRII EPARHIALE A ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI

ÎNTRUNIREA ADUNĂRII EPARHIALE A ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI

         

            

 

   Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, membrii Adunării eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviștei s-au întrunit joi, 23 ianuarie 2020, în ședință anuală de lucru, la Reședința Eparhială.
   Lucrările acesteia au fost precedate de întrunirea Consiliului Eparhial și de slujba de Te Deum, săvârșită în Paraclisul eparhial Kretzulescu, din Târgoviște.
   Întrunirea Adunării Eparhiale a avut loc în Sala Sf. Voievod Neagoe Basarab a Reședinței chiriarhale, fiind deschisă de apelul nominal al membrilor acestui for deliberativ eparhial. Mitropolitul Nifon a făcut o succintă prezentare a activității pastoral-misionare a Arhiepiscopiei Târgoviștei, accentuând implicarea diferitelor sectoare de activitate ale Centrului nostru eparhial în realizarea obiectivelor ecleziale propuse. De asemenea, Înaltpreasfinția Sa a prezentat și principalele trăsături ale contextului misionar contemporan, nevoia de implicare a Bisericii și obiectivele pastorale preconizate pentru acest an.
   A fost proiectat un film realizat de Centrul eparhial, dedicat activității pastoral-misionare a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, la douăzeci de ani de arhipăstorire pe vechiul tron vlădicesc muntean, film care a reliefat și realizările din diferitele domenii de activitate ale Eparhiei noastre. Apoi, întrunirea a continuat la nivelul comisiilor de lucru, în sălile Centrului eparhial, care au examinat rapoartele înaintate de fiecare sector al administrației eparhiale, acestea fiind: Comisia administrativ-bisericească, Comisia culturală și educațională, Comisia economică, bugetară și patrimonială și Comisia social-filantropică.
   După ce au fost examinate, în comisii, și aprobate, rapoartele sectoarelor de activitate ale Arhiepiscopiei Târgoviștei au fost înainte spre aprobare plenului Adunării Eparhiale, unde, după ce li s-a dat citire și au avut loc discuții referitoare la cele prezentate, sugestii și propuneri, au fost acceptate, dimpreună cu raportul privind activitatea financiar-contabilă desfășurată în anul 2019 și proiectul de buget pentru anul 2020.
   A fost ales domnul arhitect Teodor Bâte ca membru în Consiliul Eparhial și, totodată, delegat în Adunarea Națională Bisericească, urmare a trecerii la cele veșnice a domnului inginer silvic Costel Preda.
   Din rapoartele prezentate, merită reținut că, din punct de vedere cultural-educațional, s-a desfășurat o amplă și complexă misiune în spațiul public local. Pentru aprofundarea învățăturii de credință ortodoxă și evocarea unor personalități ecleziale și naționale, a unor evenimente și instituții, au fost tipărite volumele intitulate: Teologie și misiune creștină (autor: Prof. univ. dr. Nifon Mihăiță, Arhiepiscop și Mitropolit), 20 ani de slujire în scaunul vlădicesc de la Târgoviște, Tiparul de la Târgoviște în cultura și misiunea Ortodoxiei românești, Udriște Năsturel – credincios promotor al Ortodoxiei și culturii românești – 360 ani de la trecerea la cele veșnice, Sfântul Neagoe Basarab – voievod al culturii ortodoxe românești – 10 ani de la proclamarea locală a canonizării sale și Viața și Acatistul Sfântului Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești. De asemenea,au fost editate în folosul catehetic al tinerilor din Eparhia noastră, broșurile misionare, intitulate: Noile mijloace de comunicare socială – un Areopag al timpului nostru și Valori tradițional-creștine ale satului românesc.
   Din perspectivă economico-financiară și gospodărească, amintim de finalizarea lucrărilor de construire a noului pridvor al Reședinței eparhiale și cele de la Catedrala din Găești, dimpreună cu dotarea acesteia cu mobilier bisericesc, realizarea de lucrări de amenajare peisagistică și dotare cu mobilier bisericesc la Schitul Sf. Mc. Filofteia din Comuna Mănești, încheierea lucrărilor de construcție și efectuarea de lucrări de pictură la biserica Parohiei Ilfoveni, apoi, cele de la Casa egumenească de la Mânăstirea Nucet, dimpreună cu dotarea cu mobilier nou și construirea și dotarea noii trapeze de la Mânăstirea Peștera Ialomiței.
   În ceea ce privește activitatea social-filantropică, menționăm derularea de proiecte și programe, din fondurile Centrului Eparhial și ale parohiilor, în valoare de 2.252.000 lei, de care au beneficiat 148.000 persoane. Precizăm că 4.332 persoane au primit sprijin financiar, în valoare de 229.000 lei; 30 de centre sociale au fost sprijinite cu bunuri și alimente, în valoare de 56.000 lei; 6 copii au primit un sprijin financiar de 147.000 lei pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale; la Cantina socială a Arhiepiscopiei Târgoviștei au fost oferite 38.000 porții mâncare (130 zilnic), în valoare de 220.000 lei. Voluntari, credincioși și preoți, de la parohii, au donat 211 litri de sânge, au fost sprijinite financiar numeroase instituții social-filantropice și educaționale, au fost înființate biblioteci în spitalele din județul nostru, iar în Apartamentul Social protejat Sf. Ier. Nicolae, din cadrul Centrului Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei, s-a continuat îngrijirea celor 8 copii, rezidenți acolo.
   Din punct de vedere administrativ, în Eparhia noastră, există 323 parohii și 17 filii, 11 mânăstiri și 3 schituri, deservite de 465 de clerici.
   Din punct de vedere educațional, precizăm că Seminarul Teologic Sf. Ioan Gură de Aur din Târgoviște are 341 elevi, iar Facultatea de Teologie și Științele Educației din cadrul Universității Valahia din Târgoviște are 347 de studenți și masteranzi. În județul Dâmbovița, funcționează 165 de profesori de Religie, dintre care 33 preoți. Lunar, Centrul nostru eparhial acordă 18 burse de excelență în valoare totală de 4.800 lei.
   Mitropolitul Nifon a precizat că veniturile obținute de Eparhia noastră din activitățile sale economice au fost destinate susținerii activităților cultural-misionare, educaționale și social-filantropice. De asemenea, prin Centrul eparhial, protoieriile, parohiile și mănăstirile sale, a susținut financiar posturile Radio Trinitas și Trinitas TV ale Patriarhiei Române și oferă sprijin financiar lucrărilor de finalizare a Catedralei Catedralei Naționale din București.
   La final, Înaltpreasfinția Sa a vorbit despre implicarea dinamică, complexă și evidentă a Arhiepiscopiei Târgoviștei în diferite aspecte ale paradigmei pastoral-misionare contemporane, mai cu seamă în educația tinerelor generații și aprofundarea valorilor tradiționale românești și creștine, în societatea contemporană.
   La ședința de lucru au fost prezenţi, ca invitați, clerici și personalități ale vieții publice locale, ce în trecut au făcut parte din Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Târgoviștei.
   Precizăm că Adunarea eparhială este organismul deliberativ pentru toate problemele administrative, culturale, social-filantropice, economice și patrimoniale ale eparhiei. Ea este formată din 30 de reprezentanți ai clerului și ai credincioșilor mireni, în proporție de o treime clerici și două treimi mireni.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI