You are currently viewing ÎNTRUNIREA CONSILIULUI ȘI A ADUNĂRII EPARHIALE ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI – PESTE 4.000.000 LEI AU FOST ACORDAȚI CELOR AFLAȚI ÎN SUFERINȚE ȘI ÎN NEVOI

ÎNTRUNIREA CONSILIULUI ȘI A ADUNĂRII EPARHIALE ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI – PESTE 4.000.000 LEI AU FOST ACORDAȚI CELOR AFLAȚI ÎN SUFERINȚE ȘI ÎN NEVOI

În Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Reședinței eparhiale din Târgoviște s-au desfășurat marți, 18 ianuarie 2022, sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, lucrările Consiliului Eparhial și ale Adunării Eparhiale.

Cu participarea membrilor Permanenței Eparhiale, s-a întrunit, mai întâi, Consiliul Eparhial în cadrul căruia au fost prezentate rapoartele sectoarelor de activitate din cadrul Centrului eparhial.

După săvârșirea slujbei de Te Deum în Paraclisul eparhial Kretzulescu, a avut loc, tot în Aula „Sfântul Voievod Neagoe Basarab”, ședința anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviștei, ultima din mandatul 2018-2022.

În cuvântul inaugural, Înaltpreasfinția Sa a evocat principalele provocări pastoral-misionare ale contemporaneității, dar și cele mai importante realizări eparhiale în anul 2021, accentuând intensa activitate social-filantropică, care a avut în vedere, mai cu seamă, sprijinirea celor ce au resimțit efectele nefaste ale crizei pandemice actuale, dar și efervescența culturală, buna organizare administrativă și economică. Mitropolitul Nifon a evidențiat rolul deosebit de important al Bisericii în lumea de azi, ca instituție ce împărtășește speranța și încrederea izvorâte din principiile Evangheliei lui Hristos, sădește, apără și promovează valorile tradiționale creștine, românești și europene, reprezentând astfel,  reperul moral fundamental al societății actuale.

Din rapoartele prezentate în cadrul Adunării Eparhiale, amintim:

Din perspectivă social-filantropică s-au cheltuit, în total, 4.099.750 lei pentru ajutorarea a 184.521 persoane, dintre care menționăm numai: 598.625 lei, ajutor financiar din partea parohiilor, pentru 5.272 persoane; 94.220 lei și 12.689 pachete cu alimente, îmbrăcăminte și alte bunuri, pentru 7.240 persoane, oferite numai în Postul Nașterii Domnului; 227.000 lei cheltuiți pentru 3.221 persoane afectate de noua pandemie; 38.000 porții de mâncare în valoare de 300.000 lei au fost oferite la Cantina socială a Eparhiei noastre din Municipiul Târgoviște; donarea a 172 litri de sânge de la 379 de voluntari, clerici sau mireni. În Apartamentul Social protejat „Sf. Ier. Nicolae” din cadrul Centrului Social Creștin al Arhiepiscopiei Târgoviștei s-a continuat îngrijirea celor 6 copii, rezidenți aici.

Din punct de vedere cultural, tipărirea volumelor: Voievodul Mihai Viteazul – apărător și mărturisitor al credinței strămoșești; Sfântul Ianache Văcărescu – mărturisitor al credinței străbune dimpreună cu Sfinții Martiri Brâncoveni; Voievodul Radu cel Mare – sprijinitor al Ortodoxiei, promotor al culturii și al tiparului; și a broșurilor misionare, intitulate: Înaintașii noștri – modele de viață și de credință. Pomenirea celor adormiți – datorie spirituală și familială. Biblioteca Centrului eparhial cuprinde aproape 8.000 de volume.

Din activitatea de comunicații media menționăm difuzarea a 314 știri și a celor 38 de mesaje chiriarhale cu diferite ocazii.

Din cadrul misiunii educaționale precizăm: acordarea a 20 de burse de excelență „Sf. Ier. Nifon”, în valoare de 5.200 lei lunar. În cadrul școlilor din județul Dâmbovița își desfășoară activitatea 162 de profesori de Religie, dintre care 129 mireni și 33 clerici. Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște are 340 elevi, iar Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște are 339 de studenți și 148 de masteranzi, la cele două specializări: Teologie și Științele Educației.

Din punct de vedere administrativ, în Eparhie există 360 unități de cult, la care slujesc 466 de preoți și diaconi, iar în mânăstiri viețuiesc 29 monahi și 80 monahii. Se află în derulare șantiere de construcție la 15 biserici noi și de restaurare la 17 lăcașuri de cult.

Pentru buna ilustrare a celor prezentate, pe tot timpul desfășurării evenimentului au fost derulate imagini reprezentative ale activității eparhiale, din cadrul anului 2021.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI