You are currently viewing ÎNTRUNIREA CONSILIULUI ŞI A ADUNĂRII EPARHIALE ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

ÎNTRUNIREA CONSILIULUI ŞI A ADUNĂRII EPARHIALE ÎN ARHIEPISCOPIA TÂRGOVIȘTEI

   

    

      

 

   Joi, 26 ianuarie 2017, a avut loc la Reședința Eparhială, sub președinţia Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit NIFON, ședința Consiliului Eparhial și, după care, în Aula Sf. Voievod Neagoe Basarab, reuniunea anuală a Adunării Eparhiale a Arhiepiscopiei Târgoviștei, ambele organisme analizând activitatea Eparhiei noastre din perspectivă administrativ-bisericească, economico-financiară, cultural-educațională și social-filantropică.
   În cursul dimineții, s-a oficiat slujba Te-Deum-ului, la care au participat membrii aleși și membrii de onoare ai Adunării Eparhiale, părinţii protopopi, profesori de la şcolile de teologie, precum şi stareţi şi stareţe de la aşezămintele monahale din Eparhia noastră.
   Înaltpreasfinția Sa a deschis ședința plenară a Adunării Eparhiale anuale, aprofundând cadrul misionar contemporan cu multiplele sale provocări misionare, precum și răspunsul adecvat al Bisericii noastre străbune. Totodată, a accentuat specificul pastoral al Eparhiei noastre, în anul ce a trecut, evidențiind obiectivele misionare ce au fost realizate, precum și expectanțele pentru anul în curs.
   Ulterior, a fost vizionat un film care a prezentat sinteza întregii activități pastorale a Eparhiei noastre pe anul 2016.
   Rapoartele de activitate ale comisiilor de specialitate au surprins dominantele misiunii pastorale ale Eparhiei noastre pe parcursul anului 2016 și aportul ei la aprofundarea spiritualității și a culturii noastre ortodoxe și românești. Din cele prezentate, amintim faptul că evenimentul spiritual central al anului trecut a fost constituit de sărbătoarea Sf. Ier. Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, în zilele de 10 și 11 august, când se desfățoară pelerinajul tradițional la care au participat mii de credincioși. Cu acest prilej, au fost lansate câteva volume importante, tipărite pentru susținerea activității misionare, mai cu seamă în rândul tinerilor și pentru educația lor religioasă și anume: broșurile misionare „Sfânta Scriptură, călăuza vieții creștine” și „Sfânta Cruce, răbdare în suferință” și volumele intitulate: „Schola graeca et latina – misiune educațională, culturală și bisericească la Târgoviște” și „Sfântul Ierarh Antim Ivireanul – misionar și om de cultură în slujba Bisericii și a neamului românesc”. Tot pentru sprijinirea misiunii pastorale în rândul tinerilor, au fost editate trei C.D.-uri și un D.V.D., cu cântări ale Coralei Catedralei Mitropolitane și ale Grupului Coral Bărbătesc „Valachia Cristiana”.
   Din punct de vedere social-filantropic, în Eparhia noastră, în anul 2016, pentru proiectele social-filantropice eparhiale s-a acordat suma totală de 1.354.000 lei, reprezentând contribuția parohiilor și a Centrului Eparhial.
   Din punct de vedere administrativ, în întreaga Eparhie există: 332 unități de cult, 467 preoți, 11 mânăstiri și 2 schituri, 136 monahi și monahii și 555 de angajați în posturi neclericale. Se află în desfășurare lucrări la 22 biserici noi și 21 de case parohiale, și la 12 locașuri de cult sunt în derulare lucrări de consolidare și reabilitare.
   Din perspectivă educațională, precizăm că, în cadrul Seminarului Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” studiază 315 elevi, îndrumați de 31 de profesori, iar în cadrul Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște își desfășoară activitatea: 407 studenți la cursurile de licență și 164 la cele de master, coordonați de 23 de profesori. De asemenea, în tot județul sprijină misiunea educațională a Bisericii noastre în cadrul școlii, 147 de profesori de Religie care predau la 152 de unități de învățământ. Pentru sprijinirea actului educațional, a misiunii ecleziale în mediul școlar și a elevilor defavorizați, au fost acordate 16 burse în valoare de 4.600 lei/lunar.
   Din punct de vedere economico-gospădăresc, amintim de: reabilitarea sediului administrativ al Centrului Eparhial, finalizarea lucrărilor de reabilitare a Muzeului Arhiepiscopiei Târgoviștei de la Mânăstirea Stelea și construirea Sălii multifuncționale „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești”, desfășurarea de lucrări de consolidare și restaurare a componentelor artistice la fațadele Bisericii Mânăstirii Dealu, realizarea lucrărilor de construcție ale Casei egumenești – Turn Poartă Nord, la Mânăstirea Nucet, efectuarea de lucrări de amenajare și sistematizare la Mânăstirea Pătroaia și încheierea lucrărilor de consolidare, restaurare și amenajare ale vechii stăreții de la Mânăstirea Peștera.
   În încheierea întrunirii Adunării Eparhiale, au avut loc dezbateri cu privire la cele prezentate, propuneri de optimizare a activității Eparhiei noastre și au fost aprobate rapoartele comisiilor de specialitate, împreună cu obiectivele pentru anul în curs.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI