You are currently viewing ÎNTRUNIREA LA TÂRGOVIȘTE A COMITETULUI EXECUTIV AL COMISIEI DE DIALOG DINTRE VATICAN ŞI CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR

ÎNTRUNIREA LA TÂRGOVIȘTE A COMITETULUI EXECUTIV AL COMISIEI DE DIALOG DINTRE VATICAN ŞI CONSILIUL MONDIAL AL BISERICILOR

          

          

     

 

   În perioada 4 – 7 iunie 2018, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, Exarh Patriarhal, a găzduit la Târgoviște, în calitate de comoderator, întrunirea Comitetului Executiv al Comisiei de dialog dintre Vatican şi Consiliul Mondial al Bisericilor (C.M.B.), ce a avut ca teme de dialog pentru această reuniune, migraţia şi realizarea păcii în conflictele din lumea de astăzi. Din partea Vaticanului, comoderator a fost Eminenta Sa, Martin Diarmuid, Arhiepiscopul romano-catolic de Dublin, Primat al Irlandei.

   Miercuri, 6 iunie 2018, membri Comitetului au asistat la vecernia săvârșită în Catedrala din Târgoviște, la care au participat numeroși tineri, inclusiv elevi ai Seminarului Teologic Sf. Ioan Gură de Aur, studenți ai Facultății de Teologie și Științele Educației a Universității Valahia din Târgoviște, precum și credincioși din oraș. În cuvântul său, Înaltpreasfinția Sa a subliniat faptul că lumea contemporană are nevoie de mărturia comună a creștinilor pentru optima promovare a mesajului evanghelic, pentru ca valorile creștine să fie cât mai bine receptate, în special de către tânăra generație.
   La finalul întrunirii, joi, 7 iunie 2018, delegația a fost primită în audiență de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la Palatul Patriarhal din București, unde au fost prezentate concluziile întrunirii, analizându-se cauzele care aduc război în lume şi promovează conflicte, precum și propunerile practice pentru înfăptuirea păcii şi cum se poate gestiona fenomenul migrației din perspectivă pastoral-misionară. Patriarhul României a evidențiat importanţa cooperării creştine în fața diferitelor provocări actuale, precum migraţia, secularizarea şi conflictele militare din unele regiuni ale globului. Aceste realităţi ale lumii contemporane au un profund impact asupra comunităţilor creştine, fenomenul migraţiei afectând într-o măsură importantă societatea românească şi care are ca efect îmbătrânirea comunităţilor, în special din mediul rural. În acelaşi timp, secularizarea tot mai accentuată din unele părţi ale Europei şi conflictele din societate cheamă comunităţile creştine la o acţiune comună.
   În numele delegaţiei, Excelenţa Sa Martin Diarmuid, Arhiepiscopul Primat al Irlandei, a subliniat necesitatea aprofundării dialogului intercreştin adaptat contextului lumii de astăzi, pentru a putea vesti, cu mai multă tărie și cu deplină credibilitate, Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos. Excelenţa Sa a amintit şi de contribuţia culturală şi spirituală a comunităţilor de români ortodocşi din Irlanda la îmbogăţirea societăţii irlandeze, multiculturale şi plurireligioase.
   Precizăm că, acest Comitet mixt de dialog a fost înfiinţat în anul 1965, după Conciliul II Vatican, cu scopul de a promova cooperarea practică între Biserica Romano-Catolică şi Consiliul Mondial al Bisericilor (C.M.B.), care cuprinde 348 de Biserici membre.

 

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI