You are currently viewing LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN TÂRGOVIȘTE SUNT ÎN DESFĂȘURARE ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER

LA FACULTATEA DE TEOLOGIE DIN TÂRGOVIȘTE SUNT ÎN DESFĂȘURARE ÎNSCRIERILE PENTRU ADMITERE LA STUDII DE LICENȚĂ ȘI MASTER

Facultatea de Teologie Ortodoxă și Științele Educației a Universității „Valahia” din Târgoviște organizează Examene de Admitere în următorul an universitar, pentru studii universitare de Licență și Master, după următorul calendar:

Cursuri universitare de Licență:

• 3-24 iulie – înscrierea online (https://admitere.valahia.ro/)

• 25 iulie – examen psihologic și verificarea aptitudinilor muzicale și examen scris la disciplina Teologie Dogmatică Ortodoxă

• 26 iulie – afișarea rezultatelor la proba scrisă și depunerea contestațiilor

• 26 iulie – afișarea rezultatelor finale

• 27 iulie – 10 august – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Cursuri universitare de Master:

• 11 iulie – 19 septembrie – înscrierea online (https://admitere.valahia.ro/)

• 20 septembrie – susținerea probelor eliminatorii și/sau probelor de concurs

• 21 septembrie – afișarea rezultatelor

• 22-25 septembrie – încheierea contractelor pentru candidații declarați admiși

Calendarul complet al Examenului de Admitere, actele necesare pentru înscriere, detalii despre modul de desfășurare a probelor de concurs, despre criterii de admitere și despre criterii de departajare, se regăsesc afișate pe site-ul Facultății de Teologie Ortodoxă și Științele Educației, https://ftose.valahia.ro/, secțiunea ADMITERE/TEOLOGIE.

Cei care doresc să susțină Admiterea la Facultatea de Teologie din Târgoviște beneficiază de cursuri gratuite de pregătire la disciplinele de specialitate – Teologie dogmatică și Muzică bisericească. Programarea se găsește pe site-ul instituției.

Pentru obținerea binecuvântării Chiriarhului, candidații se vor prezenta la sediul Arhiepiscopiei Târgoviștei (Municipiul Târgoviște, str. Mihai Bravu, nr. 11), cu cerere scrisă și copii ale documentelor dosarului de înscriere.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI