You are currently viewing LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE A AVUT LOC EXAMENUL DE ATESTAT

LA SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL DIN TÂRGOVIȘTE A AVUT LOC EXAMENUL DE ATESTAT

Sub președinția Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Nifon, marți, 8 iunie 2021, a avut loc la Seminarul Teologic „Sf. Ioan Gură de Aur” din Târgoviște, examenul de atestare a cunoştinţelor profesionale pentru elevii clasei a XII-a, specializarea teologie pastorală, la finalizarea ciclului liceal de 4 ani.
Cu acest prilej, Înaltpreasfinţia Sa le-a amintit elevilor seminarişti de importanţa vocaţiei în slujirea Bisericii noastre străbune, ca misionari ai bucuriei Evangheliei lui Hristos în lumea contemporană.
În cadrul examenului, fiecare elev a susținut on-line o lucrare științifică de atestat, întocmită sub coordonarea unui profesor al școlii, după ce au fost echivalate mediile obținute de candidați la disciplinele școlare de specialitate: Tipic și Liturgică, Muzică bisericească, Catehetică și Omiletică, in conformitate cu Regulamentul in vigoare.
Seminarul Teologic Liceal din Târgoviște are în prezent 323 elevi, la gimnaziu, filologie și profilul teologic.

BIROUL DE PRESĂ AL ARHIEPISCOPIEI TÂRGOVIȘTEI